VanWonen verbetert ESG Score in 2024

28 maart 2024

Nieuwsbericht, Gezondste generaties

Het onafhankelijke onderzoeksbureau Morningstar Sustainalytics heeft voor het tweede jaar een ESG Score voor gebiedsontwikkelaar VanWonen vastgesteld. Met een score van 19.6 valt VanWonen volgens de onderzoekers in de categorie “Low Risk”, een verbetering ten opzichte van vorig jaar. De externe beoordeling op alle ESG dimensies past bij de sterke focus van de gebiedsontwikkelaar op haar maatschappelijke en duurzame ambities, zowel in projecten als in bedrijfsvoering. 


VanWonen heeft als gebiedsontwikkelaar een grote rol in het vormgeven van de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving is grootgebruiker op het gebied van energie, uitstoot van CO2 en gebruik van grondstoffen. VanWonen is zich terdege bewust van de positieve impact die hierin gemaakt kan worden. Jaarlijks worden de ESG doelen geëvalueerd en bijgesteld. VanWonen draagt zo blijvend bij aan duurzame woon- en leefomgevingen voor de huidige en toekomstige generaties.

Onafhankelijke beoordeling helpt reputatie
Alfred Bolks, Algemeen Directeur VanWonen: “Wij merken dat de reputatie van onze branche in de samenleving onder druk staat. Daarom hechten we eraan om onszelf door onafhankelijke onderzoekers te laten beoordelen op alle aspecten van duurzaam ondernemen. Zo kunnen we aan al onze stakeholders laten zien hoe wij nadrukkelijk rekening houden met de gevolgen van onze bedrijfsvoering op milieu, mens en maatschappij, naast het financiële rendement en risico. Met deze verbeterde ESG-score laten we zien dat we als VanWonen een beweging maken naar een steeds duurzamere bedrijfsvoering.”

De beoordeling voor 2024 door Sustainalytics laat vooral een verbeterde score zien op het terrein van het managen van ESG risico’s. Marcel de Ruiter, Manager ESG bij VanWonen, is trots: “We hebben het afgelopen jaar met alle collega’s hard gewerkt aan de verbeterpunten die voortkwamen uit de eerste beoordeling. Mooi om te zien dat onze inspanningen effectief zijn geweest. Bovendien zien we dat dit beoordelingsproces met Sustainalytics ons tegelijk helpt bij het implementeren van de aanstaande wet- en regelgeving zoals CSRD en EU-taxonomie.”

In 2023 eerste gebiedsontwikkelaar met ESG Score
VanWonen heeft in 2023 als eerste gebiedsontwikkelaar in Nederland een ESG Score verkregen. ESG staat voor Environment, Social en Governance, ook wel omschreven als Milieu, Maatschappij en Goed ondernemingsbestuur. 

Deel dit artikel:

Lees meer over `Gezondste generaties`

Alle nieuwsberichten Naar alle nieuwsberichten