Woningen en leefomgevingen voor de gezondste generaties

Woningen en leefomgevingen creëren voor de gezondste generaties. Dat is onze missie als gebieds- en vastgoedontwikkelaar. Gebieden die goed zijn voor mens en aarde en waarin gemeenten en opdrachtgevers hun ambities op een duurzame manier vertaald zien. Vanuit de gedeelde wens van een gezonde, toekomstbestendige samenleving.


Grote uitdagingen
Daarom stappen wij in op de grote maatschappelijke uitdagingen. Met een landelijke overheid die zich steeds meer terugtrekt, staan gemeenten voor een enorme opgave. Wij zien een maatschappelijke rol voor ons als ontwikkelaar om samen op te trekken. Onze focus ligt op het ontwikkelen van koop- en huurwoningen. Van binnenstedelijke transformaties tot nieuwbouw in buitengebieden, zowel groot- als kleinschalig en steeds vaker in combinatie met commercieel vastgoed, zorg of andere gemixte vormen. We ondernemen en pakken regie en verantwoordelijkheid aan de voorkant van projecten. Zo vervullen we de rol van verbinder en versneller tussen alle belanghebbenden.


De kracht van aandacht
Wij geloven in de kracht van aandacht. Aandacht voor iedereen, voor elk detail, in elke fase. Zover onze invloed reikt, willen we goed doen voor mens en aarde en blijven nadenken over hoe onze impact zo groot mogelijk kan zijn. Met duurzame en CO2 neutrale woningen die voor zichzelf zorgen. Met leefomgevingen die helpen gezonde keuzes te maken. Die inclusief zijn omdat iedereen er - ongeacht leeftijd, beperking, sociale klasse of land van herkomst - gelukkig kan wonen en samenleven. Gebieden met karakter en identiteit voor kopers en huurders waarin gemeenten en opdrachtgevers hun ambities op een duurzame manier terugzien.

Samen ontwikkelen en betrokken blijven
Dat kunnen wij, omdat wij ons verbonden voelen met de gebieden en projecten die we ontwikkelen. Wij kennen de omgeving, wonen en werken er zelf, begrijpen de cultuur en spreken de taal. Vanaf het vroegst mogelijke moment betrekken we beleidsmakers, omwonenden en kopers en huurders bij de ontwikkeling. Participatie maakt onderdeel uit van onze 9+ klantreis. Een manier van werken die vanaf de start de basis vormt van ons bedrijf. En we blijven verbonden en betrokken bij wat we ontwikkelen. Zo leren we van ervaringen van bewoners en dragen we bij aan de ontwikkeling van de gezondste generaties.


‘Paarse Zones’ zijn de toekomst
Onze droom? Dat zijn de VanWonen ‘paarse zones’. Door ons ontwikkelde inclusieve wijken waar bewoners naar elkaar omkijken en zich thuis voelen. Waarvan de inrichting gezond gedrag stimuleert, aanzet tot bewegen, anderen te ontmoeten en ervoor zorgt dat iedereen meedoet, helpt en profiteert. Wijken die eraan bijdragen dat de generaties die er wonen meetbaar langer en gezonder leven.

Maatschappelijke thema’s gebiedsontwikkeling
Het ontwikkelen van woon- en leefomgevingen vraagt om een visie op maatschappelijke thema’s. Zoals betaalbaar en bereikbaar wonen, gezond leven, klimaatbestendigheid, toegang tot zorg, het terugdringen van eenzaamheid bij ouderen en meer sociaal contact tussen alle bevolkingsgroepen. VanWonen onderzoekt deze thema’s en ontwikkelt hiervoor innovatieve oplossingen. Oplossingen die aansluiten bij veranderde woonwensen, woonvormen, stedelijke condities én een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven op dit moment, zoals:


Stapelen met collectieven

De vraag is of de oplossingen van het verleden nog wel passen in de toekomstige tijd. Jan van Gils, Architect Onderzoek & Ontwikkeling bij VanWonen, onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor woon- en leefomgevingen. Hij ziet de behoefte ontstaan aan nieuwe collectieve woon- en leefvormen.

Jan van Gils: “Samen met creatieve experts in ons netwerk heb ik nieuwe concepten ontwikkeld. Concepten die aansluiten bij veranderde woonwensen, woonvormen, stedelijke condities én een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven op dit moment.

De ontwikkelde oplossingen zijn gebundeld in de VanWonen-uitgave ‘Stapelen met collectieven’. Deze kunt u via de onderstaande button gratis downloaden.