Maatschappelijke thema’s Gebiedsontwikkeling

Woningen en leefomgevingen creëren voor de gezondste generaties. Dat is onze missie. Het ontwikkelen van woon- en leefomgevingen vraagt om een visie op maatschappelijke thema’s. Zoals betaalbaar en bereikbaar wonen, gezond leven, klimaatbestendigheid, toegang tot zorg, het terugdringen van eenzaamheid bij ouderen en meer sociaal contact tussen alle bevolkingsgroepen.


VanWonen onderzoekt deze thema’s en ontwikkelt hiervoor innovatieve oplossingen. Oplossingen die aansluiten bij veranderde woonwensen, woonvormen, stedelijke condities én een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven op dit moment, zoals:


Stapelen met collectieven

De vraag is of de oplossingen van het verleden nog wel passen in de toekomstige tijd. Jan van Gils, Architect Onderzoek & Ontwikkeling bij VanWonen, onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor woon- en leefomgevingen. Hij ziet de behoefte ontstaan aan nieuwe collectieve woon- en leefvormen.

Jan van Gils: “Samen met creatieve experts in ons netwerk heb ik nieuwe concepten ontwikkeld. Concepten die aansluiten bij veranderde woonwensen, woonvormen, stedelijke condities én een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven op dit moment.

De ontwikkelde oplossingen zijn gebundeld in de VanWonen-uitgave ‘Stapelen met collectieven’. Deze kunt u via de onderstaande button gratis downloaden.