Duurzaam ondernemen: ESG Welzijn van mens en aarde

ESG is één van de belangrijke VanWonen bouwstenen op weg naar de gezondste generaties. ESG staat voor Environment, Social en Governance, ook wel omschreven als Milieu, Maatschappij en Goed ondernemingsbestuur.


VanWonen heeft in 2023 als eerste gebiedsontwikkelaar in Nederland een ESG Score verkregen. Aan de hand van deze score is duidelijk in hoeverre VanWonen nadrukkelijk rekening houdt met de gevolgen van haar bedrijfsvoering op milieu, mens en maatschappij, naast het financiële rendement en risico.

Hoe we dat doen hebben we vastgelegd in de volgende zes dimensies:

Welzijn van mensen:
Een thuis creëren voor onze klanten
Vitaal leven stimuleren
Inclusieve wijken ontwikkelen

Welzijn van de aarde:
Natuurpositief bouwen
Energieneutraal bouwen
Werken met duurzame materialen

We bouwen CO2-neutrale woningen met zoveel mogelijk circulaire en biobased materialen. Voor leefomgevingen zetten we in op biodiversiteit, natuurbehoud en klimaatadaptie. Vitale leefomgevingen omdat ze gezond gedrag stimuleren en helpen gezonde keuzes te maken. Die inclusief zijn, omdat iedereen - ongeacht leeftijd, beperking, sociale klasse of land van herkomst – er met plezier kan wonen en samenleven. Waar iedereen zich thuis voelt, vanaf het begin bij de ontwikkeling betrokken is en dat daarna ook blijft. Waar iedereen elkaar helpt om de gezondste generatie te worden en te blijven.

Het VanWonen duurzaamheidsmanifest:

ESG rapportage 2024