VanWonen eerste gebiedsontwikkelaar met ESG Score

11 mei 2023

Nieuwsbericht, Gezondste generaties

VanWonen heeft als eerste gebiedsontwikkelaar in Nederland een ESG Score verkregen. De gebiedsontwikkelaar schakelde Sustainalytics in, die een ESG Score van 21.2 heeft vastgesteld. Aan de hand van deze score is duidelijk in hoeverre VanWonen nadrukkelijk rekening houdt met de gevolgen van haar bedrijfsvoering op milieu, mens en maatschappij, naast het financiële rendement en risico. 


De stap om een ESG Score aan te vragen voor VanWonen past bij een sterke focus van het bedrijf op maatschappelijke en duurzame ambities, zowel in projecten als in de bedrijfsvoering. 
 
Alfred Bolks, Algemeen Directeur VanWonen: “We maken als VanWonen versneld een beweging van duurzaam naar ESG. Daarbij hebben we er bewust voor gekozen om nu al een eerste beoordeling te laten doen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat onze hele sector hier uiteindelijk mee aan de gang moet. Als nulmeting zijn we niet ontevreden met deze uitkomst. We hebben ons ESG-beleid al goed op orde. Maar het kan beter, en daar gaan we uiteraard ook voor. Het komt dan goed uit dat we iemand in huis hebben die ons hierbij helpt, en ons scherp houdt. Onlangs hebben wij Marcel de Ruiter vrijgemaakt en benoemd in de rol van Manager ESG. De afgelopen jaren combineerde hij de rol van manager duurzaamheid met zijn functie als projectontwikkelaar. Met deze benoeming krijgen de VanWonen ambities op het gebied van ESG de volle kracht én aandacht.”
 
ESG Risico Score startpunt voor verbetering
VanWonen heeft als missie het creëren van woningen en leefomgevingen voor de gezondste generaties. Dit vraagt om aandacht voor alle aspecten van ESG. Naast duurzaamheid in projecten, voor klanten en in bedrijfsvoering voegt ESG daar maatschappelijke impact en goed ondernemingsbestuur aan toe. Het VanWonen ESG-programma richt zich op drie pijlers: 
 
1. Duurzame ambities waarmaken, door deze te registreren via een ESG Score, waarna we jaarlijks onze doelen kunnen aanscherpen.
2. Voorbereid zijn en voorlopen op (Europese) regelgeving op het gebied van ESG.
3. Het welzijn van mensen en aarde waarmaken in projecten en bedrijfscultuur, waarmee wij de route inzetten naar een CO2 neutrale gebouwde omgeving en bedrijfsvoering.
 
Marcel de Ruiter, Manager ESG, licht toe: “We hebben met de eerste ESG Score een goed beeld gekregen waar we staan in het duurzaam omgaan met milieu, maatschappij en bestuur. Met onze eerste score horen we wereldwijd bij de beste 43% in de categorie vastgoed ontwikkelaars. We willen vanaf nu jaarlijks leren, onze ambities aanscherpen en onze score verbeteren. Daarbij bereiden we ons ook voor op de komende wet- en regelgeving omtrent EU-taxonomie en CSRD. Het komend jaar staat in het teken van verbeteringen doorvoeren waardoor wij volgend jaar de zone ‘low risk’ bereiken (bandbreedte 10-20). Dat is voor gebiedsontwikkelaars waarschijnlijk het hoogst haalbare.” 
 
Over Marcel de Ruiter
Marcel de Ruiter (46) werkt sinds de start bij VanWonen, als Projectontwikkelaar. In die rol was hij verantwoordelijk voor vele projecten in en rondom Zwolle, waaronder vele projecten in Stadshagen, het project Kraanbolwerk en de gebiedsontwikkeling Willemskwartier in de spoorzone Zwolle. De afgelopen jaren kwam daar de duurzaamheidsportefeuille bij. Onder zijn regie heeft VanWonen in 2020 haar Duurzaamheidsmanifest opgesteld, waarmee het welzijn van mensen en aarde centraal is gesteld in alle projecten. Als Manager ESG is Marcel nu verantwoordelijk voor alle aspecten van ESG binnen VanWonen. Bedrijfsmatig beleid en ambities bepalen, vastleggen, aanjagen en meten. Waarbij dit jaar voor het eerst een ESG-rating wordt opgesteld en VanWonen zich voorbereidt op komende Europese wetgeving rondom rapportagerichtlijnen. Daarnaast is Marcel voor collega’s en klanten de ESG-adviseur voor de gebiedsontwikkelingen, projecten en tenders. 
 
 
Deel dit artikel:

Lees meer over `Gezondste generaties`

Alle nieuwsberichten Naar alle nieuwsberichten