Duet, Nijmegen

Gebieds- en vastgoedontwikkeling

In het stationsgebied, tegen het Waalfront en naast de Nieuwe Hezelpoort, komt Duet. Een woontoren met in totaal 383 appartementen in verschillende prijscategorieën. Daarbij komt een parkeergarage voor de stad met 573 parkeerplaatsen. De naam ‘Duet’ verwijst naar de twee aan elkaar geschakelde torens. Een woontoren in het groen: Duet wordt een verticale stadswijk met daarin een diversiteit van verschillende buurten.


Een eigentijdse woontoren
Met de ontwikkeling van Duet wordt een unieke en duurzame woon-, werk- en parkeergelegenheid gecreëerd, op het scharnierpunt tussen het Waalfront, het Stationsgebied en het centrum van Nijmegen. Duet wordt een eigentijdse woontoren met levendige ontmoetingsruimten in een groene corridor. Hier komen wonen, werken, parkeren en ontmoeten samen. Zo ontstaat een nieuwe verticale stadswijk met een rijke diversiteit aan buurten boven elkaar. Met een rijk geschakeerd woningprogramma: van luxe penthouses en middeldure appartementen tot sociale huurappartementen voor woningcorporatie Portaal en studentenwoningen voor SSH&. Door de hoogte van het gebouw kan er veel openbare en groene ruimte worden teruggeven aan de stad, in de vorm van het nieuwe Hezelplein, een dakpark op de parkeergarage en een brede groene corridor.

Een nieuw plein
Duet en het nieuwe Hezelplein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; ze stimuleren ontmoeting tussen de bewoners, buurtbewoners en de bezoekers van de stad. Het nieuwe plein refereert aan het oude, historische plein waar buiten de stadsmuren de wagens werden gestald en vormt de nieuwe entree naar de binnenstad. Daarnaast fungeert het plein als verbinder tussen het centrum, het Waalfront, het stationsgebied en de Biezen. Het plein wordt omarmd door een levendige plint, met daarin een buurtwoonkamer, winkels, horeca en de entree tot de woningen, de parkeervoorziening en fietsenstallingen.

Betrokken partners en planning
Het plan Duet is ontwikkeld in samenwerking met Powerhouse Company, de Architekten Cie., LOLA Landscape Architects en STIPO. Naar verwachting zullen medio 2024 de eerste woningen in verkoop gaan. De gehele planontwikkeling zal zeker zo’n 4 jaar in beslag nemen.

 

Locatie

Lees meer over `Gebieds- en vastgoedontwikkeling`

Meer projecten Projecten waar we trots op zijn
1