De Waalhoven, Nijmegen

Gebieds- en vastgoedontwikkeling

Een compacte, stedelijke en (natuur)inclusieve woonwijk in het prachtige rivierenlandschap aan de Waal. Dat is De Waalhoven. In het gebied van ruim 10 hectare  worden 565 woningen gerealiseerd door ontwikkelcombinatie De Waalhoven V.O.F.: een combinatie die bestaat uit VanWonen en Bouwfonds Property Development (BPD). De nieuwe brug vormt de verbinding tussen het oude Nijmegen en de nieuwe Waalsprong. Het dijk- en rivierenlandschap vormt het uitgangs­punt voor de vier Hoven. De natuur en de biodiversiteit zijn een logisch onderdeel van de woonomgeving. Zo ontstaat hier een duurzaam collectief landschap.


Duurzaam collectief landschap
In het plan De Waalhoven is veel aandacht voor duurzaamheid, landschap en natuur. Door compact te bouwen wordt het landschap minimaal belast. En versterken we de biodiversiteit en ecologie door natuurinclusief te bouwen. En we bouwen klimaat-adaptief. Door rekening te houden met zon, wind en geluid en door circulair te bouwen zorgen we voor een toekomstbestendige leefomgeving. We dragen bij aan het welzijn van mens en dier, zonder de natuurlijke bronnen onnodig uit te putten.

Duurzaam collectief landschap
In De Waalhoven is ruimte om te ont­moeten, te bewegen en gezond te leven. De architectuur wortelt in het groene landschap en de compacte bebouwing zorgt voor een fijne ontmoetingsruimte. Dit woongebied met een mix van woningtypen is een wijk waar iedereen zich thuis kan voelen. Een vitale wijk, waar onderhoud en zorg voor elkaar gedeeld worden.

Duurzaam collectief landschap
Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen van deze natuur kunnen gaan genieten. Je wordt uitgenodigd om het gebied te beleven en in contact te komen met de natuur. Hier beleef je de verbinding met alle hoven en komen wonen en de natuur bij elkaar.

Meer weten? Bekijk de website: 
dewaalhoven.nl


Locatie

Lees meer over `Gebieds- en vastgoedontwikkeling`

Meer projecten Projecten waar we trots op zijn
1