Kraanbolwerk Zwolle

Van Toen naar Nu

Het Zwolse Kraanbolwerk is één van de bekendste gebiedstransformaties gerealiseerd door VanWonen. Een complex project, met een start in de crisisjaren. En gevormd door de urgentie om het industriële gebied te transformeren tot binnenstedelijke leefomgeving, waar rekening is gehouden met veel betrokken partijen en de verwachtingen alom. Daarom een kenmerkend project waarin alle VanWonen specialismen samenkomen. Of zoals projectontwikkelaar Frida Hoekman het zegt: “Als ik hier door de straten loop, voel ik mij enorm trots. Dit moet je samendoen, want anders lukt het niet en dat is gebleken na een intensief traject. En kijk nu eens, het is echt een pareltje.”


Rond 1600 is een bolwerk gebouwd dat de belangrijke overslagkraan van de Hanzestad Zwolle beschermde. Aan die kraan, destijds van grote waarde voor de handel, dankt het gebied haar naam. Het is één van de historische elementen die in de architectuur terugkomt. Frida vertelt: “Het nieuwe gebouw De Kraan verwijst ernaar. In de naam, de gemetselde witte kraan op de zijgevel en door de knik in de topgevels. Maar ook doen de gevels van de Hanzehuizen denken aan de vroegere statige pakhuizen. Zo lijken de kozijnen iets naar voren te hangen net als bij de pakhuizen van destijds.”

Waterrijke uitdaging 
De transformatie van het gebied naar woonomgeving leverde de uitdagingen op. Marcel de Ruiter, Project-ontwikkelaar en Manager Duurzaamheid & Innovatie, geeft aan: “Tot 2012 stond in de binnenstad van Zwolle een verffabriek met een grote hindercirkel, die gebiedsontwikkelingen onmogelijk maakte. Een rotte kies in de stad, daarom wenste de overheid herontwikkeling van het industriegebied naar woongelegenheid. De complexiteit om de industriële grond te saneren, de verouderde staat van de kade en de ligging aan het water heeft ons voor grote uitdagingen gezet.” Zo is de waterrijke omgeving van Kraanbolwerk een lust voor het oog en tegelijkertijd een uitdaging met een mogelijk stijgend waterpeil in de Zwolse grachten. Om te zorgen dat de bewoners en de stallingsgarage niet onder water lopen, is het geheel ontworpen op een waterpeil van 2,70m +NAP, wat eenmaal in de 100 jaar kan voorkomen. 

Historie herleeft met een levendige buurtschap 
De doorslaggevende kracht van dit project is dat de wensen van alle stakeholders in het ontwikkelproces zijn meegenomen, en dat er zo’n groot draagvlak gecreëerd is voor dit plan. “Een voor die tijd unieke participatie die de stevige basis heeft gelegd voor de levendige buurtschap voor de dag van vandaag. Zo is er vroegtijdig inspraak geweest van de huidige bewoners, dit is terug te zien bij de inrichting van hun pleintje, de keuze voor kunst maar ook bij selectie van de architecten. Dit is wat we belangrijk vinden, om samen met de betrokken partijen en onze klant te ontwikkelen”, aldus Marcel. Met 127 koop - en huurwoningen en appartementen heeft dit bijzondere stadsdeel een nieuw monument gekregen waar de historie herleeft. Frida vult aan: “De architecten hebben elke woning en elk appartement een eigen signatuur gegeven en toch vormen ze een eenheid, door de verwijzing naar het verleden. In het groot is dat precies wat je over dit hele project kan zeggen en wat het zo krachtig maakt.”
We hebben zelfs geprobeerd om het verleden letterlijk een plaats te geven, door de karakteristieke oude gevel van het fabriekspand digitaal in te meten en opnieuw op te bouwen. De oorspronkelijke brievenbus is wél gebleven en samen met de nieuwe bewoners teruggeplaatst in de gevel. Zo zie je maar, door dit samen te doen, herleeft de historie weer op een bruisende wijze in deze inclusieve buurt.”

De woningen zijn reeds opgeleverd.    

Meer weten over Kraanbolwerk Zwolle?
Neem dan hier een kijkje.

Deel dit verhaal: