Kraanbolwerk, Zwolle

Binnenstedelijke opgave

Het Kraanbolwerk aan de rivier het Zwarte Water in Zwolle was vroeger een verdedigingsbastion om de Zwolse binnenhaven te beschermen. Later werd dit noordelijke deel van de stad een ruw havengebied waar handel werd gedreven. Met 130 koop- en huurwoningen en appartementen heeft dit bijzondere stadsdeel een nieuwe functie gekregen.


De kraan op de kade werd gebruikt om te laden en te lossen en was te herkennen aan de markante halve bol. Dat is waar dit eiland dichtbij het centrum van de stad zijn naam aan dankt. Het industriële verleden vormt de inspiratiebron voor een nieuwe toekomst voor dit bijzondere binnenstedelijke gebied.

Met de sloop van fabrieksgebouwen zoals Schaepman Lakfabrieken en de komst van zo’n 130 woningen krijgt de stad haar eiland terug. Binnen de grachten van de Zwolse stadskern is de locatie van de oude lakfabriek herontwikkeld tot een kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving.

Klimaatadaptief
Kraanbolwerk is ontworpen op een hoger waterpeil dan de binnenstad van Zwolle. Zo is het voorbereid op extreme waterstanden die in de toekomst kunnen voorkomen. Alle woningen, maar ook de benodigde elektriciteitsvoorzieningen zoals trafo 's, zijn gebouwd op een peil van 2.70m +NAP waardoor ze altijd droog blijven. De ondergrondse stallingsgarage kan waterdicht afgesloten worden zodat ook daar het water niet kan binnenstromen. De stallingsgarage is een buffer tussen water en woningen. Extra trekpalen (450) zorgen ervoor dat de opwaartse kracht van het grondwater op de stallingsgarage wordt opgevangen. Het regenwater wordt zichtbaar afgevoerd naar de wateren die het schiereiland Kraanbolwerk aan drie zijden omsluiten. Zo is de verbinding met het water overal voelbaar.

De 130 woningen zijn in vier fases ontwikkeld en opgeleverd. Het plan is aan drie kanten omringd door water en is grotendeels onderkelderd met een eigen parkeergarage. Locaties brengen we tot leven met toekomstige bewoners en andere stakeholders. Omdat we niet alleen een thuis maar ook een omgeving willen creëren waarin mensen graag wonen en verblijven. In workshops hebben we met bewoners nagedacht over hun toekomstige woonomgeving.


Locatie

Lees meer over `Binnenstedelijke opgave`

Meer projecten Projecten waar we trots op zijn
1