Urban Village

Woningbouwopgave

Het woonconcept Urban Village is een innovatieve oplossing voor het gebrek aan passende woningen, en de groei van de Nederlandse bevolking. Door maaivelden te stapelen is er plek voor 200 laagbouwwoningen per hectare. Urban Village brengt meer groen in de stad, is klimaatadaptief en biodivers. Een aantrekkelijke plek met levendige mix van wonen en werken. In dit autoluwe woonmilieu zijn spontane ontmoetingen overal mogelijk.


Met Urban Village laten we zien hoe ‘laagbouw in meerdere maaivelden’ eruit kan zien. In feite een herinterpretatie van de traditionele eengezinswoning op grondgebonden verkaveling, maar dan in hogere dichtheden. Het oer-Hollandse ideaal: een huis met een tuin, maar dan midden in de stad. Met een grote diversiteit aan woningtypen, voor elk wat wils.

Jan van Gils, Architect Onderzoek & Ontwikkeling bij VanWonen: “Het concept Urban Village bestaat uit gestapelde dorpjes in stedelijke dichtheid. Zo is het mogelijk om grote aantallen nieuwe laagbouw woningen te realiseren, midden in de stad. Uiteraard in een groene, diverse en toekomstbestendige omgeving.”

Urban Village bestaat uit een opeenstapeling van het traditionele Hollandse woning- en verkavelingstype: de grondgebonden eengezinswoning met eigen voordeur aan de straat, maar dan gestapeld in meerdere maaivelden. Het is een combinatie van de urbane en suburbane of dorpse ontwikkelingen, zoals we die al jaren kennen in Nederland. Op deze manier kunnen we een hoge stedelijke dichtheid, van tweehonderd woningen per hectare, combineren met een dorps karakter. De voordeur op maaiveld, een privétuin en een menselijke maat – ze komen allemaal terug op elk maaiveld. Door ‘dorpjes’ te stapelen, creëren we intense laagbouw in een Urban Village.

Collectieve tuinen
De verschillende maaivelden worden verbonden via een netwerk van collectieve plekken. Het Tiny Forest is het sociale hart van de buurt, waar iedereen elkaar tegenkomt. Rondom deze collectieve tuinen liggen verschillende typen woningen met hun voordeur aan de straat: eengezinswoningen, meergezinswoningen, levensloopbestendige woningen, Skinny Houses, wonen en werken gecombineerd.

Naast wonen komen er ook andere functies, zoals werken, retail en (sociale) voorzieningen. Deze programmamix combineert de stad met de sfeer van een dorp. Gemengde buurtjes worden afgewisseld met kleinere en grotere, gezamenlijke openbare ruimtes. Op het daadwerkelijke straatniveau, maar ook op de maaivelden op hoogte. Zo ontstaat een gelaagd dwaalmilieu, met een grof- en fijnmazig weefsel, waar spontane ontmoetingen ontstaan. De wandelroutes gaan van hoog naar laag of andersom, en lopen door of rondom het sociale hart.

Stedelijk met een dorps karakter
Bewoners kunnen hun auto parkeren in een Mobiliteitshuis met belangrijke stedelijke functies in de plint en op de verschillende daken. De dichtheid wordt hiermee meer stedelijk, zonder aan de kwaliteiten van de grondgebonden woningen te tornen. Deze variatie in maat en schaal maakt het Urban Village een divers stedelijk ensemble met behoud van de dorpse sfeer.

Dit concept is ontwikkeld in samenwerking met Koschuch Architects.


Stapelen met collectieven

De vraag is of de oplossingen van het verleden nog wel passen in de toekomstige tijd. Jan van Gils, Architect Onderzoek & Ontwikkeling bij VanWonen, onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor woon- en leefomgevingen. Hij ziet de behoefte ontstaan aan nieuwe collectieve woon- en leefvormen.

Jan van Gils: “Samen met creatieve experts in ons netwerk heb ik nieuwe concepten ontwikkeld. Concepten die aansluiten bij veranderde woonwensen, woonvormen, stedelijke condities én een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven op dit moment.

De ontwikkelde oplossingen zijn gebundeld in de VanWonen-uitgave ‘Stapelen met collectieven’. Deze kunt u via de onderstaande button gratis downloaden.