BACK ALLEY HOUSE

Langer thuis wonen

Voor- en achterhuis met gezamenlijke binnentuin. Het woonconcept Back Alley House is een hedendaagse kangoeroewoning, waar senioren oud worden of starters hun wooncarrière beginnen. De meergezinskavel is een innovatieve oplossing voor mantelzorg aan ouderen, of een eerste woning voor jongeren. Een intensivering van de standaard Vinex-verkaveling (huis-achtertuin-schuur-steegje) met een tweede compacte woning op de plek van de schuur.


Het Back Alley House is een eigentijdse variant op de Vinex-verkaveling met eengezinswoningen, die wordt gekenmerkt door een achtertuin met schuur en een steegje achterom. Deze steegjes zijn vaak stenig, en zelden een fijne publieke ruime. Binnen dezelfde kavel-maat creëren we twee woningen: een voor- en een achterhuis gescheiden door een gezamenlijke tussentuin of patio. Zo ontstaat een meergezinskavel, met het brede achterpad – de back alley – als centraal en groen ontmoetingspunt, waar ruimte is voor meerdere functies: wonen, werken en recreëren. Het steegje niet meer als ‘achterkant’ van één woning, maar centraal onderdeel van de woonomgeving.

Steeg wordt groene collectieve ruimte
Het Back Alley House is een hedendaagse interpretatie van de Vinex-schuur, en kan dienst doen als werkhuis, tuinhuis, studio of kangoeroewoning. Door wooneenheden achter elkaar te plaatsen en te mengen met andere functies, is een hogere bebouwingsdichtheid met collectieve woonvormen mogelijk. De rug-aan-rug duowoningen worden op de plek van het vroegere steegje, gescheiden door een brede collectieve en groene ruimte. Dit is de backbone van de community.

Doordat de woningen in hout worden opgetrokken op een bakstenen plint, is organische groei mogelijk. Met pergola’s en terrassen als private groene ruimtes. De bakstenen plint is de basis die zorgt voor eenheid. Maar lang niet alles is van te voren ontworpen en vastgelegd. De diverse bewoners kunnen in hun eigen tempo, en met een bij hen passend budget, verder bouwen aan hun woning. In de hoogte of verderop op de kavel. Zo ontstaat variëteit in een informele woonomgeving.

Kangoeroewoning voor mantelzorg
Het Back Alley Huis is mee te financieren in de hypotheek van het voorhuis, waardoor het een betaalbare woning kan worden. Aantrekkelijk als studio voor studerende kinderen. Of om dienst te doen als kangoeroewoning voor mantelzorg van ouders. De traditionele een-gezinskavel wordt omgeturnd tot meergezins- kavel met een meergezinshypotheek.

In het Back Alley House komen eerdere concepten en woonvormen uit dit boek samen. Skinny Houses kunnen een plek krijgen, waar meerdere huishoudens in de loop der jaren samen kunnen gaan wonen in een houten meergezinswoning. Op de topetage is ruimte voor een Tower House, en het achterhuis kan ook als Tiny House gebouwd worden.

Inspiratie voor de groene back alley waar ruimte is voor ontmoeting, haalden we uit het prachtige voorbeeld van oma Mavis Arnold. Zij toverde haar stenige steegje met hulp van buren en subsidie om tot een collectieve tuin waar bewoners graag verblijven. Zo kreeg het steegje een nieuwe betekenis voor de buurt en droeg bij aan het vormen van een community.

Dit concept is ontwikkeld in samenwerking met Koschuch Architects.


Stapelen met collectieven

De vraag is of de oplossingen van het verleden nog wel passen in de toekomstige tijd. Jan van Gils, Architect Onderzoek & Ontwikkeling bij VanWonen, onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor woon- en leefomgevingen. Hij ziet de behoefte ontstaan aan nieuwe collectieve woon- en leefvormen.

Jan van Gils: “Samen met creatieve experts in ons netwerk heb ik nieuwe concepten ontwikkeld. Concepten die aansluiten bij veranderde woonwensen, woonvormen, stedelijke condities én een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven op dit moment.

De ontwikkelde oplossingen zijn gebundeld in de VanWonen-uitgave ‘Stapelen met collectieven’. Deze kunt u via de onderstaande button gratis downloaden.