Werken bij VanWonen als Markt- en Data analist

Bij ons thuis

In een tijd waarin de vastgoedmarkt een voortdurende transformatie doormaakt speelt marktonderzoek een belangrijke rol in het begrijpen van de complexe dynamiek en het nemen van beslissingen. Bij VanWonen zijn Robert Mackaaij en Roxanne Mulder actief, beiden als Markt- en Data analist. Samen delen ze een gemeenschappelijk doel - het op een rij zetten van de trends en inzichten over de woningmarkt. Informatie die niet alleen voor intern gebruik is maar ook waardevol is om te delen met een breder publiek. Deze keer nemen we een kijkje in hun werk.


Focus vanuit hun expertises

Elk met hun eigen focusgebied creëren ze waarde voor VanWonen door de trends en ontwikkelingen over de woningmarkt in kaart te brengen. Robert richt zich vooral op de marktontwikkelingen en de macro-economische aspecten. “De (woningmarkt)economie in combinatie met de institutionele beleggersmarkt, daar ligt mijn focus en expertise, dit komt ook voort uit mijn werkverleden. Ruim 1,5 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt richting VanWonen. Nu maak ik analyses over het volledige proces: van acquisitie tot verkoop, en bied ik de nodige marktscans voor investerings- en verkoopvoorstellen.”
Aan de andere kant geeft Roxanne vanuit haar rol inzicht in de demografische kant en de behoeften vanuit de woningmarkt. “Mijn ervaring vanuit de woningcorporatie en bij onderzoeksbureaus hebben mij een bredere blik op de woningmarkt gegeven. Zo verdiep ik mij in actuele thema's die de woningmarkt beïnvloeden. Door feitelijke data te combineren met ervaring uit het werkveld kunnen we een volledig beeld van de woningmarkt schetsen, en zo oplossingen ontdekken die goed aansluiten op de vraag vanuit de markt," deelt Roxanne over haar aanpak.
Robert vult aan: “Inderdaad, onze rol gaat namelijk verder dan enkel cijfers presenteren. We vertalen data naar een strategische visie die VanWonen nodig heeft om marktconform te blijven ontwikkelen." 

Wendbare aanpak

Als gebiedsontwikkelaar wil VanWonen woningen en leefomgevingen creëren voor de gezondste generaties. “Hoe completer het beeld van de woningmarkt des te beter we als organisatie kunnen anticiperen op de tendensen in de woningmarkt om deze visie verder kracht bij de zetten”, zegt Roxanne. “Samen maken wij marktscans die als onafhankelijke markttoetsen worden gebruikt bij de investeringsvoorstellen. Wij geven  gevraagd maar ook ongevraagd advies tijdens het gehele ontwikkelingsproces. Samen met de lokale marktkennis van onze projectteams vormt dit tot weloverwogen beslissingen. Onze bijdrage beperkt zich niet alleen tot ons interne proces. We geven ook inzichten die gebruikt worden voor gesprekken, met samenwerkingspartners zoals gemeentes om grondprijzen en woningtypen te rechtvaardigen gebaseerd op feitelijke data.” 
Deze wendbare VanWonen aanpak maakt het dat inzichten direct vertaald kunnen worden in acties. “Dit onderstreept ook het belang van de analyses die wij maken. Zeker met de huidige marktomstandigheden, die voortdurend in beweging zijn. Zo bewegen wij ook mee vanuit ons werk. Roxanne zoekt naar nieuwe (openbare) marktdata en ik heb laatst een economie- en woningmarktdashboard ontwikkeld om collega’s maandelijks op de hoogte te houden van de meest recente marktontwikkelingen. Ook werken we aan het optimaliseren van onze marktscans. Zo kunnen we de analyses verfijnen en creëren we steeds meer inzicht om tot nog betere investeringsbeslissingen te komen voor onze projecten.” 

Publicaties Markt en Onderzoek

De komende periode nemen Robert en Roxanne jullie mee in hun werk en schijnen zij hun licht op diverse thema's die spelen op de woningmarkt. Vanaf volgende week beginnen ze met de reeks over het thema Betaalbaarheid. Wat is betaalbaar nu eigenlijk? Verschilt dit per regio? En wat zijn de verschillen tussen de Nederlandse huishoudens. 
"We willen niet alleen inzichten bieden, maar ook het gesprek aangaan met anderen in de branche. Samen kunnen we een bredere visie vormen op het verloop van de woningmarkt en zo tot de verdere creatie komen van woon- en leefomgevingen voor gezondste generaties," sluit Roxanne af.

Deel dit verhaal: