Onze bijdrage aan een leefbare wereld; het kan en gaat ons lukken!

Met het oog op de toekomst

Het begin van 2020 heeft ons veel geleerd. We hebben gezien dat ons handelen uit het verleden effect heeft op het heden. En we realiseren ons daarom maar al te goed dat ons gedrag van nu van invloed is op de toekomst. We hebben ook gezien dat we samen sterk staan en dat we samen in staat zijn om een verandering op gang te brengen.


In het verleden werd over duurzaamheid gesproken via de 3P’s: people, planet, profit. Maar het is de vraag of dit wel 3 verschillende thema’s zijn. Afgelopen jaren zijn we steeds vaker tot de conclusie gekomen dat goed voor mensen zorgen, misschien wel begint met goed voor de natuur te zorgen. De aarde en het milieu overleven de mensheid wel, maar het is de vraag hoe de mensheid beter wordt van de verandering van de aarde en het klimaat. Daarmee is ook de profit in het geding. De crisis en verandering van het klimaat heeft ons onder andere geleerd dat een uitputting van de aarde en een aantasting van het milieu op korte termijn wel winstgevend lijkt, maar als een boemerang terugkomt. Dit wordt versterkt door de enorme bevolkingstoename. De mensheid is in zo’n 2000 jaar gegroeid naar 1 miljard mensen, maar de laatste 200 jaar is de wereldbevolking gegroeid van 1 miljard naar 7 miljard. Een exponentiele groei die nog steeds doorgaat. De wereld is echter niet groter geworden, de hoeveelheid aanwezige grondstoffen ook niet.

Veranderen door te doen  
Bovenstaande vraagt om een eerlijke verdeling van schaarse beschikbare grondstoffen en middelen en vraagt om aanpassing van gedrag. De opgave om onze woon- en leefomgevingen te verduurzamen is omvangrijk en complex. Maar er liggen voldoende kansen om tot een duurzame en veerkrachtige wereld te komen. Waar we zorgen dat de impact op het klimaat tot een minimum wordt beperkt en we zelfs in staat zijn om dit toekomstbestendig te maken. Deze transitie is hard nodig. VanWonen is zich bewust van het feit dat we leven in een verandering van tijdperken. We zijn de generatie die de uitdagingen zien en misschien wel de laatste generatie die hier nog iets aan kan veranderen. We kunnen een verandering teweeg brengen door bij onszelf te beginnen, met positieve enthousiaste verhalen, maar vooral met daden.

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan sociale duurzaamheid en energieneutrale concepten. We willen onze maatschappelijke bijdrage aan een leefbare en duurzame wereld nog meer kracht bij zetten en opschalen en hebben dit vastgelegd in een duurzaamheidsmanifest. In dit manifest staan twee thema’s centraal: welzijn en klimaat. Bij welzijn denken we aan een inclusieve woonwijk, een plek voor iedereen. Waar een huis past als een jas en waar je gezond kunt leven. Voor het tweede thema klimaat willen we een rol nemen in een CO2 neutrale samenleving. Waar we verantwoord omgaan met materiaalgebruik, waar we inzetten op kwalitatief (stedelijk) groen en biodiversiteit versterken.

Manifest als kompas
Het duurzaamheidsmanifest zullen we later dit jaar bekendmaken. Dit manifest is ons handboek met kansen die wij zien om de uitdagingen aan te pakken. Het manifest geeft aan welke uitgangpunten voor ons vast staan en niet onderhandelbaar zijn. Het manifest moet ons helpen om koers te houden, een kompas te vormen in tijden van verandering. Het is ons antwoord en onze bijdrage aan een leefbare samenleving. Het is tevens een uitgestoken hand aan de samenleving en de mensen die in onze leefomgevingen wonen, die er aan meewerken en aan onze collega’s; de medevormgevers van onze samenleving. Want alleen samen kunnen we stappen zetten voor een betere wereld. En dat gaat ons lukken!

Download ons duurzaamheidsmanifest
Deel dit verhaal: