Een stad van aandacht is een gezonde stad

Met het oog op de toekomst

Woningen en leefomgevingen creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Dat is onze missie. Hoe we dat doen? Ons vertrekpunt bij iedere gebiedsontwikkeling zijn de wensen, dromen en behoeften van onze klanten: toekomstige bewoners én stakeholders. Het sleutelwoord hierbij is aandacht in de volle breedte. Voor iedereen en in elke fase van het proces. Als je aandacht hebt voor de mensen om je heen, maak je de wereld een beetje mooier. Aandacht maakt dat we ons gezond en gelukkig voelen. Dat we willen delen en willen samenwerken. Dat we graag ergens wonen en willen blijven wonen.


Vanuit die gedachte hebben we samen met de Hanzehogeschool, de gemeente Groningen en het Universitair Medisch Centrum het initiatief genomen tot onderzoek op het thema ‘Gezonde Stad’ waar inmiddels een lector op dit onderwerp is aangesteld. We willen nog beter weten waar een woning of leefomgeving aan moet voldoen om een thuisgevoel te creëren. Een omgeving die de gezondheid en welzijn van mensen bevordert en hen helpt om gezonde keuzes te maken. Met participatieve projecten worden ideeën, plannen en initiatieven ontwikkeld samen met bewoners van de stad en gebruikers van een gebied. Het lectoraat biedt tevens een mooie kans voor promovendi en studenten om naast gezondheid aan de slag te gaan met thema’s als circulariteit, mobiliteit en inclusiviteit. Ook ontwerpers en kunstenaars worden uitgenodigd om mee te denken en met vernieuwende ideeën te komen. Vanuit onze expertise als vastgoedontwikkelaar brengen we onderzoeksvragen in en stellen we projectlocaties beschikbaar als proeftuin en passen we de uitkomsten toe op andere projecten, in Groningen en daarbuiten. Zo kunnen we van elkaar leren en samen bouwen aan een gezonde stad.

Deel dit verhaal: