UrbanParks, Rijswijk

Transformatie

Het Havenkwartier transformeert naar een nieuwe duurzame stadswijk, de hotspot van de regio Haaglanden. Op nog geen 15 minuten afstand van de Haagse binnenstad en nabij station Rijswijk en Bogaard Stadscentrum, wordt dit deel van het bedrijventerrein Plaspoelpolder een moderne, creatieve en aantrekkelijke nieuwe stadswijk met nautische kwaliteiten. Hier kan men straks, rond een aantrekkelijke stadshaven, wonen, werken en recreëren in een hippe omgeving met alle voorzieningen zoals gezellige horeca, een sportschool en een buurtsuper binnen handbereik.


UrbanParks is onderdeel van deze gebiedsontwikkeling en bestaat uit bijzondere groene woon- en werkgebouwen, die aan elkaar verbonden zijn door een plint. En rijkelijk voorzien zijn van aantrekkelijke collectieve parkjes en daktuinen. Met deze gebiedsontwikkeling transformeert VanWonen een bestaande kantoorlocatie tot bruisende nieuwe woon- en werklocatie. In UrbanParks komen circa 600 appartementen en 4.400 m2 commerciële ruimte en overige voorzieningen. Een prachtige nieuwe woon-, werk- en leefomgeving in het hart van het nieuwe Havenkwartier in Rijswijk.

Veelzijdig woonprogramma
UrbanParks kent een veelzijdig woonprogramma voor een brede doelgroep. Van betaalbare- en middeldure woningen variërend van éénkamerappartementen tot ruime vierkamerappartementen. De kleinere woningen zijn gericht op jonge professionals en starters op de woningmarkt. Het woningprogramma met relatief veel betaalbare en middeldure woningen sluit goed aan bij de doelstelling van de gemeente Rijswijk om meer woningen in dit segment te realiseren. Deze woningen zijn vooral geschikt voor doorstromers en mensen met een middeninkomen, die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Biodiversiteit, klimaatadaptatie en sociale cohesie
In het plan voor UrbanParks is veel aandacht voor biodiversiteit. Door toepassing van specifieke landschapsinrichting en beplanting wordt de flora en fauna versterkt. Het gebouw en de omgeving worden klimaatadaptief ontworpen, overvloedig regenwater wordt opgeslagen zodat het gedoseerd kan afvloeien of kan worden hergebruikt. Daarnaast komen er veel gemeenschappelijke buitenruimten. UrbanParks is zo ontworpen dat ontmoeting en contact met buren wordt gestimuleerd. 

Verwachte oplevering 2028
Eind 2021 is met de gemeente de intentieovereenkomst voor UrbanParks ondertekend. In 2022 is het participatieproces met omwonenden en andere belanghebbenden gestart. De input uit de participatie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het plan voor UrbanParks. Na de wijziging van het bestemmingsplan zal de bouw van UrbanParks medio 2025 starten. De oplevering is dan naar verwachting in 2028.


Locatie

1