Huurvoorwaarden

 • U huurt de woning tenminste voor een periode van 1 jaar, met opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 • Het eerste huurjaar eindigt te allen tijde op de laatste dag van de kalendermaand waarin de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden. 
 • Voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst wordt de eerste maand huur plus één maand waarborgsom betaald.
 • U huurt de woning uitsluitend voor eigen bewoning.


Toetsingsdocumenten*

 • Kopie legitimatiebewijs
 • Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien u momenteel een woning huurt)
 • Recente hypotheekverklaring van de hypotheekverstrekker (indien u in het bezit bent van een koopwoning)
 • Kopie van de koopakte indien u uw woning verkocht heeft
 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie (BRP)

  Wanneer in loondienst:
 • Recente werkgeversverklaring
 • UWV-verzekeringsbericht 
 • Loonstroken van de afgelopen drie maanden
  Bankafschriften met bijschrijving van uw loon van de afgelopen drie maanden

  Wanneer zelfstandig ondernemer:
 • Meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening/balans van de laatste 3 jaren
 • Gewaarmerkte accountantsverklaring
 • Kopie inschrijving KvK
 • Inkomensverklaring Belastingdienst (voorheen IB60 formulier)

  Wanneer gepensioneerd:
 • UWV-verzekeringsbericht 
 • Recente jaaropgave AOW
 • Recente jaaropgave pensioen
 • Bankafschriften met bijschrijving van uw pensioen van de afgelopen drie maanden

*) In het kader van de privacywetgeving hoeven deze toetsingsdocumenten pas aangeleverd te worden wanneer u een woning heeft bezichtigd. Als u aangeeft de  woning te willen huren, vragen wij u deze documenten te uploaden. Uiteraard  gebeurt dit in een veilige omgeving. Aan de hand van de aangeleverde documenten wordt de huurtoets uitgevoerd, waarna wij in overleg met de eigenaar beoordelen of  u de woning inderdaad kunt huren. Houdt u er voor een vlotte afwikkeling wel alvast rekening mee dat deze zo snel mogelijk aangeleverd moeten worden.

Toewijzingsregels

 • Uw bruto inkomen dient 3,5 keer de maandhuur te bedragen
 • Het inkomen van uw partner wordt voor 50% meegeteld
 • U dient te beschikken over een arbeidscontract van minimaal 1 jaar. 
 • Nul-uren contracten en contracten via een uitzendbureau kunnen niet meegeteld worden. Contracten via een detacheringsbureau worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden.

Zijn eerder genoemde punten niet op uw situatie van toepassing, maar heeft u eigen vermogen? Als u minimaal € 20.000,- eigen vermogen heeft, kan dit gedeeltelijk (10%) meegerekend worden. Naast dit eigen vermogen dient er altijd een vast inkomen te zijn.

Voldoet u niet direct aan de inkomenseis omdat u een eigen onderneming heeft of omdat u bijvoorbeeld gepensioneerd bent? Dan wordt er bij de inschrijving naar uw persoonlijke situatie gekeken en kunnen er aangepaste voorwaarden worden gehanteerd. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar uw vaste inkomen, vrij van beschikbaar eigen vermogen en uw jaarrekeningen om een zekere mate van financiële gegoedheid te kunnen garanderen.