Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

 • U huurt de woning tenminste voor een periode van 1 jaar, met opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 • Het eerste huurjaar eindigt te allen tijde op de laatste dag van de kalendermaand waarin de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden.
 • Voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst wordt de eerste maand huur plus 1 maand borg betaald.*
 • U huurt de woning uitsluitend voor eigen bewoning.

Toetsingsdocumenten**

 • Kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien u momenteel een woning huurt)
 • Recente hypotheekverklaring van de hypotheekverstrekker (indien u in het bezit bent van een koopwoning)
 • Kopie van de koopakte indien u uw woning verkocht heeft
 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie (indien u inwonend bent)
 • Wanneer in loondienst
  • Recente werkgeversverklaring
  • Loonstroken van de afgelopen drie maanden
  • Bankafschriften met bijschrijving van uw loon van de afgelopen drie maanden
  • UWV Verzekeringsbericht afgelopen maand
 • Wanneer zelfstandig ondernemer:
  • Meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening/balans van de laatste 3 jaren
  • Gewaarmerkte accountantsverklaring
  • Kopie inschrijving KvK
  • Inkomensverklaring Belastingdienst (voorheen IB60 formulier)
 • Wanneer gepensioneerd:
  • Recente AOW strook en/of jaaropgaaf
  • Recente pensioen strook en/of jaaropgaaf
  • Bankafschriften met bijschrijving van uw uitkering van de afgelopen twee maanden

Alle gegevens, door u verschaft, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden geretourneerd.

*) Standaard wordt 1 maand waarborgsom gevraagd. Wanneer er sprake is van een tijdelijk contract, een zelfstandige onderneming, een onverkocht huis of een ander bijzonder geval, kan het zijn dat een verhoogde waarborgsom wordt gevraagd.

**) Wij vragen u om deze toetsingsdocumenten aan te leveren zodra u een optie op een woning heeft. Houdt u er wel alvast rekening mee dat deze documenten tijdig aangeleverd moeten worden. Hiervoor krijgt u 1 week de tijd.

Toewijzingsregels

 • Uw bruto inkomen dient 3 keer de maandhuur te bedragen
 • Het inkomen van uw partner wordt voor 50% meegeteld
 • U dient te beschikken over een arbeidscontract van minimaal 1 jaar. Nul-uren contracten en contracten via een uitzendbureau kunnen niet meegeteld worden. Contracten via een detacheringsbureau worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden.

Zijn eerder genoemde punten niet op uw situatie van toepassing, maar heeft u eigen vermogen? Als u minimaal € 20.000,- eigen vermogen heeft, kan dit gedeeltelijk (10%) meegerekend worden. Naast dit eigen vermogen dient er altijd een vast inkomen te zijn.

Voldoet u niet direct aan de inkomenseis omdat u een eigen onderneming heeft of omdat u bijvoorbeeld gepensioneerd bent? Dan wordt er bij de inschrijving naar uw persoonlijke situatie gekeken en kunnen er aangepaste voorwaarden worden gehanteerd. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar uw vaste inkomen, vrij van beschikbaar eigen vermogen en uw jaarrekeningen om een zekere mate van financiële gegoedheid te kunnen garanderen.