Ons cadeau voor Zwolle

Pionieren op een stuk onontgonnen terrein aan de Willemsvaart 21, dat gaan de winnaars - van ons cadeau aan de stad Zwolle - doen. Creativiteit, innovativiteit en circulariteit komen samen op een plek die voor en door Zwollenaren wordt. 

VanWonen bestond op 21 maart één jaar en dat vierden we met de stad. Als cadeau aan Zwolle stellen we voor circa drie jaar een terrein beschikbaar achter de Willemsvaart 21. Een plek waar we Zwollenaren graag kennis mee laten maken. Op dit terrein bieden we ruimte aan initiatieven van bewoners, bedrijven, (onderwijs)instellingen en studenten. Omdat we het belangrijk vinden dat de tijdelijke invulling van deze locatie onder meer past bij andere ontwikkelingen in de Spoorzone en de stad richten we ons op een aantal thema’s, namelijk circulair leven, innovatief ondernemen en cultureel ontmoeten. Naar aanleiding van de oproep werden er tal van aansprekende ideeën ingediend.

Zwolse proeftuin
Het terrein achter de Willemsvaart 21 wordt een Zwolse proeftuin voor Circulair leven, Cultureel ontmoeten en Innovatief ondernemen. Een plek door en voor Zwollenaren, waar van alles gebeurt. Kunstenaarscollectief ZwolLAB en onderwijsinstelling Groene Welle gaan als pioniers aan de slag, omdat hun plannen onbewust al mooi op elkaar aansloten en ze dit graag samen met anderen willen doen. Op korte termijn haken er al een aantal andere initiatiefnemers aan. 

Amfitheater Groene Welle
Studenten en docenten van Groene Welle gaan een duurzaam amfitheater ontwerpen en maken, waar bijvoorbeeld gesproken kan worden over natuurinclusief leven. Dit amfitheater is een buitenlokaal en heeft een dubbele functie. Zo is het bijvoorbeeld ook geschikt voor een voorstelling van een creatief gezelschap. Er zijn tal van mogelijkheden. Tijdens het maken van de eerste schetsen is er ook gesproken over het aanleggen van een blotevoetenpad en stadslandbouw. Groene Welle wil het cadeau aan de stad ook inzetten om Zwolle bewust te laten nadenken over de inzet van groen om stedelijke omgevingen in de toekomst duurzaam en klimaatbestendig te laten zijn.

ZwolLAB
Het idee van kunstenaarscollectief ZwolLAB: een plek voor verbinding, ontmoeting en experiment waarin het kunstproces centraal staat. Hoe dat er in een notendop uitziet? Een creatieve hub midden in de Spoorzone. De jonge creatieven willen verschillende ruimtes creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunstenaars in ateliers een seizoen werken aan projecten en exposities zijn. Tegelijkertijd biedt het ruimte aan Zwolse makers en een plek voor ambachten. Daarnaast wil ZwolLAB een ervaringstuin creëren en gaan ze culturele activiteiten programmeren.

Experiment
De invulling van het terrein is geen dichtgetimmerd geheel. Op het terrein is én blijft er de aankomende jaren alle ruimte voor experiment, passend bij de thema’s en de omgeving. Gaandeweg kunnen er tal van andere initiatieven aanhaken of er iets organiseren. De ene keer bezoek je hier een mooie expositie of neem je een kijkje in een werkplaats, de volgende keer is er een leuke voorstelling of juist een inhoudelijke presentatie over klimaatadaptatie. Een bezoekje aan Willemsvaart 21 wordt elke keer verrassend.

Planning
Op dit moment wordt er druk geschetst om de ideeën aan elkaar te verbinden. Na de zomer zullen de eerste contouren zichtbaar worden. Wilt u op de hoogte gehouden worden of hebt u een idee voor de proeftuin? Laat het weten via willemsvaart21@vanwonen.com.