Veelgestelde vragen

VanWonen werkt volop door om de projecten volgens planningen te laten verlopen. We kunnen ons voorstellen dat deze bijzondere tijd veel vragen bij u oproept. We hebben daarom veelgestelde vragen voor u verzameld en deze van antwoorden voorzien.

Momenteel wordt er geen fysiek contact gezocht, maar maken we gebruik van beeldbellen of is er telefonisch contact. We nemen samen met u alles door wat in een normale situatie ook wordt besproken, nu alleen via andere kanalen.

De planning zoals die is afgegeven blijft ongewijzigd. We werken gewoon door aan de ontwerpen van uw woning en zorgen ervoor dat we met elkaar op planning blijven. Komen hier wijzigingen in dan wordt u daarover persoonlijk geïnformeerd.

VanWonen zorgt er in deze tijd voor dat fysieke afspraken worden omgezet naar contact via digitale communicatiemiddelen of telefonisch contact. De toelichting op de reserveringsovereenkomst of koop- en aannemingsovereenkomst gaat dus ook telefonisch of middels beeldbellen. We zorgen ervoor dat de contractstukken digitaal te downloaden zijn in de persoonlijke omgeving 'Mijn VanWonen' en ook digitaal ondertekend kunnen worden. Uiteraard verzenden we de stukken ook per post, of indien gewenst brengen we ze persoonlijk bij u thuis. Wilt u liever het contract via de post retourneren, of wilt u liever dat we de stukken komen ophalen? Dat kan natuurlijk ook gewoon. Alles gaat in goed overleg. 

Adviesgesprekken kunnen nog steeds op kantoor worden gehouden, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. Daarnaast zijn hypotheekadviseurs over het algemeen goed ingericht in het digitaal verwerken van hypotheekaanvragen. Middels beeldbellen, of met telefonisch contact kan de hypotheekadviseur ervoor zorgen dat er een offerte wordt aangevraagd. Zoals gebruikelijk staat in de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud van 2 maanden; zij kunt u gewoon als altijd binnen die tijd uitsluitsel geven of u de woning wel of niet kunt betalen.

Bart de Smidt van de Hypotheekshop, nauw betrokken bij een aantal VanWonen projecten, vertelt hoe zij werken in deze tijd:

 

U kunt gewoon terecht bij uw notaris. Elke notaris hanteert echter wel zijn of haar eigen werkwijze overeenkomstig de RIVM voorschriften. Er worden nog steeds gesprekken gepland op kantoor, weliswaar in aangepaste vorm. Alles wordt in werk gesteld om zo kort mogelijk contact te hebben. Leveringsakten en hypotheekakten kunnen worden getekend op kantoor, maar er zijn ook mogelijkheden om deze overeenkomsten digitaal te ondertekenen. Dit verschilt per notaris. Indien u op kantoor ondertekent, wordt vanuit hygiëne oogpunt geen koffie geschonken en krijgt u de pennen waarmee u heeft ondertekend mee naar huis.

Notariskantoor DuretTrip Notarissen is projectnotaris voor een aantal VanWonen projecten. Jelger de Kroon vertelt hoe zij hun werkzaamheden voortzetten:

 

U kunt ons in dat geval altijd telefonisch benaderen. We zoeken dan met elkaar naar een oplossing om u van de nodige informatie te voorzien.

Normaliter staan er veel monsters van materialen bij de aannemer om te bekijken. Nu er geen fysieke gesprekken met de aannemer worden gevoerd, zijn we aan het nadenken over een geschikte plek waar we, uiteraard rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM, de monsters neerzetten om te bekijken. Hier komen we later nog op terug.

Enkele keukenshowrooms ontvangen nog bezoekers. Echter volgen zij ook strikt de RIVM richtlijnen. Dit betekent dat ze op afspraak maximaal 2 personen ontvangen per afgesproken tijdstip. Tegel- en sanitair showrooms werken zoveel mogelijk via online video-gesprekken. Ze inventariseren eerst de indeling van toilet en badkamers en zullen een feitelijk bezoek van het uitzoeken van tegels en sanitair op een later tijdstip met u plannen.

Ja, ook dat verloopt via beeldbellen. Zij zullen u uiteraard helpen om u op een goede wijze daarin verder te begeleiden.

Momenteel ervaren we geen vertragingen in onze projecten. Dit komt doordat er, weliswaar onder strikte voorwaarden, gewoon wordt doorgebouwd. We houden de planningen goed in de gaten en zullen u uiteraard informeren als dit anders verloopt.

Uiteraard wordt u in de gelegenheid gesteld om de voortgang van uw woningen te kunnen volgen. Kijkmomenten worden op dit moment heel zorgvuldig gepland, RIVM voorschriften zullen daarbij in acht genomen worden. Wanneer u voor een kijkmoment in aanmerking komt, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Op dit moment mogen er geen kopersavonden en start bouw bijeenkomsten/feestjes worden georganiseerd. VanWonen medewerkers doen er alles aan om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van het project. Er zullen hiervoor diverse digitale media worden ingezet. U kunt hierbij denken aan digitale nieuwsbrieven, webinars en filmpjes.

De geplande voorschouw of oplevering van de woningen gaan vooralsnog gewoon door. Voor aanvang hiervan wordt u door de aannemer schriftelijk geïnformeerd over de te hanteren RIVM voorschriften.

De woningmarkt gaat ondanks de crisis gewoon door. De woningnood is groot en we hebben te maken met een huizenmarkt waarin de vraag het aanbod nog altijd ver overstijgt. De verwachting is dat dit door de coronacrisis niet verandert. 

Verkopen kan, maar de levering is pas na de oplevering van de nieuwbouwwoning.  

Vooralsnog wordt de (koop)woningmarkt gestut door de economie die intrinsiek gezond is en een huizenmarkt waarin de vraag het aanbod nog altijd ver overstijgt. De verwachting is dat de prijzen daardoor op hetzelfde peil blijven als voor de coronacrisis.