Roermondsplein

Monofunctionele gebieden

Vervoerskooppunten als waardevolle toegang tot de stad. De behoefte aan meer duurzame mobiliteit leidt tot een andere kijk op monofunctionele gebieden, zoals geasfalteerde stadsentrees. Het Roermondsplein is een infrastructurele barrière in Arnhem. Stapeling van collectieve ruimtes boven de wirwar van wegen, maakt deze infrabundel tot aantrekkelijke en veilige openbare ruimte in de stad. Met veel groen en stedelijke mixed-use programma’s.


Het Roermondsplein in Arnhem is een ‘spaghetti’ van infrastructuur, en vormt de toegang tot de stad vanaf de N225. Op het maaiveld ligt het grootste kunstwerk in de openbare ruimte van Nederland: de Blauwe Golven van Peter Struycken uit 1977. Op dit moment is het maaiveld in gebruik als parkeerplaats. Het wordt ervaren als een onveilige plek, die een barrière vormt tussen stad en waterfront. In onze visie wordt de stads-toegangsweg omgevormd tot een dertigkilometerzone. We intensiveren het infraplein met hoogwaardige openbare ruimte en nieuwe stedelijke mixed use programma’s. Zo kan het Roermondsplein een prettige plek worden, die de bestaande stadsbuurten verbindt met een nieuwe duurzame hoogbouwstad.

Stapeling van collectieve ruimtes kan bijdragen aan de gemeentelijke ambities bereikbaarheid, klimaatadaptatie, sociaaleconomische ontwikkeling én de grote woningbouwopgave. Een vervoersknooppunt lijkt niet direct een plek voor woningbouw. Met de herijking van het concept stadstoegangsweg, kan hier een prettige woon- en verblijfsomgeving ontstaan.

Meerdere maaivelden
Als we het parkeren onderbrengen in een elders, maar centraal, gelegen mobiliteitshub, ontstaat er ruimte voor verbinding op het maaiveld. De zesbaansweg kan gereduceerd worden tot drie rijbanen met een maximum snelheid van dertig kilometer per uur. De drie overige rijbanen transformeren we tot een lineair en voetgangersvriendelijk verhoogd park – de Green Line – dat verbonden wordt met de Singel. Aan het waterfront en in de plint, op het maaiveld van de Blauwe Golven, programmeren we commerciële, culturele- en gedeelde functies, werken en publieke ruimtes. Zo ontstaan meerdere maaivelden met een mix aan functies, die met elkaar verbonden zijn via een wandelroute.

‘Spaghetti’ aan functies
Daar tussendoor programmeren we hoogbouw in verschillende dichtheden en altijd verbonden met de diverse maaivelden. In, tussen en op de woontorens is volop ruimte voor groen. Dit legt een connectie met de Green Line en draagt bij aan de klimaatadaptieve ambities van de gemeente. De mixed use torens en het gevarieerde programma op maaiveld, leveren een bijdrage aan de sociaaleconomische structuur van Arnhem. Zo kan de ‘spaghetti’ van infrastructuur transformeren tot een ‘spaghetti’ aan functies met de Green Line als verbindende factor, die de sociale interactie tussen bewoners en gebruikers versterkt.

Dit concept is ontwikkeld in samenwerking met Koschuch Architects en Rietveld Architects.


Stapelen met collectieven

De vraag is of de oplossingen van het verleden nog wel passen in de toekomstige tijd. Jan van Gils, Architect Onderzoek & Ontwikkeling bij VanWonen, onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor woon- en leefomgevingen. Hij ziet de behoefte ontstaan aan nieuwe collectieve woon- en leefvormen.

Jan van Gils: “Samen met creatieve experts in ons netwerk heb ik nieuwe concepten ontwikkeld. Concepten die aansluiten bij veranderde woonwensen, woonvormen, stedelijke condities én een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven op dit moment.

De ontwikkelde oplossingen zijn gebundeld in de VanWonen-uitgave ‘Stapelen met collectieven’. Deze kunt u via de onderstaande button gratis downloaden.