URBAN RESIDENCE

Eenzaamheid ouderen

Wooncollectief voor fitte, stedelijke ouderen geïnspireerd op de klassieke galerijflat. Een innovatief antwoord op eenzaamheid onder ouderen, en de wens gezond te leven. In woonconcept Urban Residence woon je samen maar toch apart, in een aantrekkelijke stedelijke omgeving. Het woongebouw voor senioren bestaat uit gestapelde individuele en collectieve wooneenheden, die aanpasbaar zijn aan veranderende woonomstandigheden.


Het concept Urban Residence is gebaseerd op de klassieke galerijflat. Maar dan geïntensiveerd met voorzieningen, gestapelde individuele en collectieve wooneenheden, die aanpasbaar zijn aan veranderende omstandigheden. Door kleinere wooneenheden van vier bij vier meter te creëren, is er meer ruimte voor een collectief programma met ontmoetingsruimten en voorzieningen.

Stedelijk antwoord op eenzaamheid ouderen
Het Urban Residence is een stedelijk antwoord op de eenzaamheid onder ouderen en de wens gezond te leven. Rondom een centrale botanische tuin liggen de nieuwe galerijen als horizontale woonstraten. Ze vormen een wandelparcours dat geschikt is voor fitte en minder fitte ouderen, bijvoorbeeld met een rollator. In de hoeken van het bouwblok zijn liften en trappen voor de fitte ouderen, die zo gestimuleerd worden meer te bewegen.

Via de horizontale woonstraten, trappen en hellingbanen kun je in een uur tijd kun je het hele gebouw rondwandelen, daarom noemen we dit de ‘one hour loop’. Hier kunnen ouderen elkaar ontmoeten en gebruikmaken van een breed scala aan voorzieningen: van zwembad, gym en kassen om te tuinieren tot een bakkerij, apotheek, fysiotherapie en bibliotheek.

Beweging en ontmoeting
Deze combinatie van publieke en semipublieke voorzieningen in het Urban Residence stimuleert sociale interactie, beweging en ontmoeting. Het seniorencomplex bestaat uit een houten draagconstructie, die losgekoppeld is van de gevelstructuur en de individuele wooneenheden. Zo ontstaat een open gebouw, waar veel ruimte is voor flexibiliteit. De principes van het ‘Open Bouwen’ maken het mogelijk architectuur, productiemethoden en financiële strategieën te ontwikkelen, die de levensduur van het gebouw met minimaal 150 jaar te verlengen.

Naast de centrale collectieve tuin, zijn er ook groene daktuinen, veel gevelgroen en langs de ‘one hour loop’ liggen diverse collectieve groene ruimtes. Zo wordt het stedelijke seniorencomplex een natuurinclusieve woonomgeving, waar gezond leven en sociale interactie gestimuleerd worden.

Dit concept is ontwikkeld in samenwerking met Koschuch Architects.


Stapelen met collectieven

De vraag is of de oplossingen van het verleden nog wel passen in de toekomstige tijd. Jan van Gils, Architect Onderzoek & Ontwikkeling bij VanWonen, onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor woon- en leefomgevingen. Hij ziet de behoefte ontstaan aan nieuwe collectieve woon- en leefvormen.

Jan van Gils: “Samen met creatieve experts in ons netwerk heb ik nieuwe concepten ontwikkeld. Concepten die aansluiten bij veranderde woonwensen, woonvormen, stedelijke condities én een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven op dit moment.

De ontwikkelde oplossingen zijn gebundeld in de VanWonen-uitgave ‘Stapelen met collectieven’. Deze kunt u via de onderstaande button gratis downloaden.