Skinny House

Afnemende verzorgingsstaat

Levensloopbestendige woningen op een smalle footprint. Het woonconcept Skinny House is een alternatief voor de afnemende verzorgingsstaat. Een verticaal familiehuis, met individuele woningen. Het smalle, duurzame en aanpasbare meergezinshuis is ideaal voor kleine stadse inbreidingslocaties. Hier komen wonen, zorg en studeren samen. Senioren kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met familiezorg. Starters vinden er hun eerste eigen stek.


Skinny House is een herinterpretatie van de eengezinswoning. Maar dan geïntensiveerd door wooneenheden op elkaar te stapelen: de meergezinswoning. Een Skinny House is, zoals de naam al zegt: skinny, smal. In plaats van de traditionele beukmaat van 5,40 meter, een diepte van tien meter en een achtertuin van vijf meter, is het skinny house vier meter breed. Dit biedt mogelijkheden om het vloeroppervlak in de hoogte en diepte uit te breiden. Door meer en diepere wooneenheden op elkaar te stapelen, ontstaat er woonruimte voor meerdere huishoudens. Ouders met kinderen, een jong net samenwonend stel en opa en oma op de topetage. Om dit mogelijk te maken worden de Skinny Houses ook voorzien van een lift. Zo creëren we levensloopbestendige meergezinswoning op een kleine footprint.

Smalle meergezinswoning
Deze smalle meergezinswoning kan een oplossing zijn voor het grote aantal woningen dat op dit moment nodig is, op een kleine (binnenstedelijke) bouwkavel. Via slimme financieringsconstructies, waarbij één huishouden het hele Skinny House in de hoofd-hypotheek heeft, en de andere huishoudens bijvoorbeeld huren van dit huishouden, kan het een betaalbare oplossing bieden voor doelgroepen die minder makkelijk aan een woning komen.

Een Skinny House telt tot acht à negen woonlagen, waar slim met de ruimte wordt omgegaan. Op de begane grond kan een kantoor zijn, met daarboven woonruimte voor meerdere generaties van de familie. Door het open vloerplan met bufferzones voor de benodigde privacy, staan alle huishoudens in contact met elkaar. Buitenruimtes bevinden zich op het aanwezige dakoppervlak. Helemaal op de topetage of halverwege, als de bebouwing daar inspringt. De groene daktuin is tegelijkertijd een waterbufferzone, draagt bij aan biodiversiteit en zorgt voor koelte in de zomer.

Het Skinny House wordt duurzaam gebouwd met prefab elementen van hernieuwbare materialen die losmaakbaar zijn. Dit geeft de flexibiliteit om in te spelen op veranderende functies. Er zijn verschillende groottes mogelijk: van 120 tot 210 vierkante meter. Het maatverschil wordt bepaald door de programmakeuze en de financieringskeuze per kavel. Dit geeft een variabele massaopbouw.

Kleine ecologische footprint
De woningen zijn compact en efficiënt, er worden geen overbodige materialen gebruikt. Een minder massieve constructie betekent minder energieverbruik en een kleine ecologische footprint. Ook het transport van materialen, de fundering en draagstructuur zijn bij prefab bouwen veel efficiënter, dan de gangbare eengezinswoning met achtertuin.

Dit concept is ontwikkeld in samenwerking met Koschuch Architects.


Stapelen met collectieven

De vraag is of de oplossingen van het verleden nog wel passen in de toekomstige tijd. Jan van Gils, Architect Onderzoek & Ontwikkeling bij VanWonen, onderzoekt maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor woon- en leefomgevingen. Hij ziet de behoefte ontstaan aan nieuwe collectieve woon- en leefvormen.

Jan van Gils: “Samen met creatieve experts in ons netwerk heb ik nieuwe concepten ontwikkeld. Concepten die aansluiten bij veranderde woonwensen, woonvormen, stedelijke condities én een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven op dit moment.

De ontwikkelde oplossingen zijn gebundeld in de VanWonen-uitgave ‘Stapelen met collectieven’. Deze kunt u via de onderstaande button gratis downloaden.