Het Dorp, Arnhem

Conceptontwikkeling

VanWonen maakte in samenwerking met BPD, Kochuch architects, Marc Koehler Architects en Buro Harro de winnende planvisie voor de herontwikkeling van de zorglocatie Het Dorp in Arnhem. Het Dorp wordt een wijk met aandacht voor leefbaarheid, zelfredzaamheid en toekomstbestendigheid. Groen- en natuurbeleving zijn de kernthema’s in het plan waarmee vernieuwde betekenis wordt gegeven aan een wijk waar mensen met elkaar, met en zonder zorgbehoefte, samen leven in een groene, kwalitatieve en inclusieve woonomgeving


Het Dorp in Arnhem ligt in de bosrijke omgeving van Arnhem-Noord en is bijna 60 jaar geleden ontstaan. Het was de eerste woongemeenschap in Nederland waar mensen met een beperking zelfstandig konden wonen. Het vastgoed in Het Dorp is toe aan vernieuwing en sluit niet meer optimaal aan op de huidige behoeften. Daarbij is de zorgvraag aan verandering onderhevig evenals de vorm waarin zorg wordt verleend. Mensen hebben steeds meer behoefte aan een leefomgeving waarin zij, ondersteund door technologie, regie hebben over hun eigen leven en in verbinding staan met hun omgeving.

De zorglocatie wordt volledig getransformeerd naar een groene woonplek dichtbij de stad. Voor bewoners met een beperking verrijst een nieuw woonzorgconcept met 84 appartementen met veel eigentijdse voorzieningen zoals een sportdaklandschap, gezondheidscentrum en een mobiliteitshuis. Naast het zorgvastgoed worden ruim 100 architectonisch hoogwaardige en duurzame woningen gerealiseerd.
Verbinding en ontmoeting worden extra gestimuleerd in de bosrijke parken en collectieve binnentuinen. Een centrale ontmoetingsplek wordt het dorpsplein met onder andere een brasserie. Op het dorpsplein worden buurtactiviteiten georganiseerd voor zorg- en buurtbewoners.

Healing environment
In de uitwerking van het ontwerp voor de gebouwen en de openbare ruimte is omgevingspsychologie centraal gesteld, gericht op het verbinden van mens, omgeving, gedrag en welzijn. De focus van een healing environment ligt op de vijf elementen: natuur, frisse lucht, daglicht, rust en veiligheid. Zo speelt het zien en ervaren van natuur en frisse lucht, zowel op het terrein als in de gebouwen, een belangrijke rol. Ook worden er in de woonomgeving heldere oriëntatiepunten aangebracht. Voor de gebouwen wordt gebruik gemaakt van materialen die opgaan in de omgeving en een vriendelijke en gastvrije uitstraling hebben. Bewoners worden zoveel mogelijk in contact met de natuur gebracht door de aanwezigheid van grote raampartijen, royale balkons en (dak)terrassen.

Klimaatadaptief en circulair
Bij de herontwikkeling wordt zeer bewust omgegaan met energie en gebruik van natuurlijke materialen. De gebouwen zijn zo ontworpen dat ze flexibel zijn. Essentiële elementen zijn hernieuwbaar, hergebruikt of herbruikbaar. Gebouwen kunnen zodoende bij een veranderende vraag opnieuw ingedeeld worden. Dit voorkomt sloop op lange termijn. De gebouwen en woningen worden voorzien van een mix aan duurzame en geavanceerde energiesystemen met veel aandacht voor wooncomfort (optimale verwarming en koeling). Naast een duurzame aanpak voor de panden is er voor het openbaar gebied aandacht voor klimaatadaptatie. Hemelwater wordt lokaal opgevangen en geïnfiltreerd en er wordt 2 hectare groen toegevoegd aan het gebied. In en rondom de gebouwen ontstaan nieuwe nestmogelijkheden voor dieren. Het Dorp geeft zodoende betekenis aan de vraag naar een gezond en duurzaam leven en is daarmee klaar voor de toekomst.


Locatie