Op de locatie van een voormalig zorgcomplex aan de zuidkant van het dorp Heerde heeft VanWonen een zeer gevarieerde, kleinschalige en inclusieve wijk van 34 woningen en 4 vrije kavels ontwikkeld. Deze inbreidingslocatie is ontwikkeld in nauwe verbinding met de nieuwe zorgwoningen van Viattence en de huurwoningen van Triade. 

In nauwe samenwerking met de gemeente Heerde, bouwpartners BAM en Schutte, TVA en de klankbordgroep, is gezorgd voor een volledige transformatie van het voormalige zorgterrein van Verpleeghuis Wendhorst. Tijdens elke fase zijn de wensen en meningen getoetst aan de hand van de belangrijkste elementen; verbinding en noaberschap. Er is een mooie verbinding gemaakt met de omliggende wijk, maar ook binnen de wijk samen met de woonzorgwoningen van Viattence en de huurwoningen van Triade. De dierenweide van de woonzorglocatie is geïntegreerd in het totaalplan en is daar een mooi voorbeeld van. Door een grote variatie aan woningtypen, prijsklasse en doelgroepen -van starters tot senioren- is een bijdrage geleverd aan de levensloopbestendigheid van de wijk. De woningen worden in kleine ensembles gegroepeerd, met een open en toegankelijke structuur zonder massieve gebouwen en sluiten mooi aan bij de omliggende wijk. Zo wordt verbinding en noaberschap gestimuleerd. De twee belangrijkste uitgangspunten van deze ontwikkeling.

Deel dit artikel:

Locatie

Ander succes van VanWonen