DUURZAME EN GEZONDE GEBIEDEN ONTWIKKELEN MET DE GEDEELDE IDEEËN VAN STAKEHOLDERS

Is de nieuwe stijl VanWonen

“Wij denken in beleving in plaats van in stenen,” aldus Alfred Bolks, algemeen directeur van VanWonen. “We zijn een conceptuele ontwikkelaar. Wij zoeken naar de wensen, dromen, behoeften en ambities. Van toekomstige bewoners, van buurtbewoners, van gemeenten, van alle betrokken stakeholders. We creëren structuren, verbanden en samenhang tussen alle vraagstukken. Onze kracht is om alle ideeën die stakeholders delen, met elkaar te verbinden en te vertalen in duurzame en gezonde concepten.
Wij willen gebieden ontwikkelen die naadloos aansluiten bij de landelijke omgeving en die bewoners blij maken en hen het ultieme buitengevoel geven. Die oude industriële gebieden duurzaam transformeren naar een spannende stadse woonplek met winkels op loopafstand. Of die dorpen kwalitatieve groei geven, met duurzame en waardevaste oplossingen en met behoud van voorzieningen.”

Ontwikkelen met een andere horizon

“Concepten moeten duurzaam en gezond zijn. Duurzaamheid is voor ons een vanzelfsprekendheid in de conceptuele ontwikkeling van onze projecten. Met gezonde concepten willen we bijdragen aan een samenleving waar mensen gezonder en langer kunnen leven. Door vanuit duurzaamheid en gezondheid te denken, ontwikkelen we met een heel andere horizon. Veel langer dan wat gebruikelijk is en veel meer in samenhang. Niet voor de komende 30 jaar, maar de komende 100. En niet op zichzelf staand, maar in verbinding met de omgeving. Dat levert oplossingen op die goed zijn voor bewoners, de omgeving en onze aarde.”

Kennis van zaken en de omgeving

“Wij combineren inhoudelijke kennis met lokale kennis. Het is al meer dan 20 jaar ons werkterrein. We kennen het gebied, we begrijpen de cultuur en spreken de taal. We weten daarom hoe we -in verbinding met alle betrokken stakeholders- duurzame gebiedsontwikkelingen moeten realiseren die passen bij het karakter van de mensen, de omgeving, de buurt, de stadskern en het landschap.
We houden daarbij ook rekening met economische en demografische uitdagingen. Groei en krimp en vergrijzing en verjonging kunnen in Noord en Oost Nederland dicht naast elkaar plaatsvinden. Je moet weten hoe je met dat gegeven moet omgaan en daar verantwoordelijkheid in nemen en oplossingen voor bedenken.”

Gebiedsontwikkeling: een betekenisvolle reis

“De VanWonen-aanpak is een gezamenlijke reis met álle stakeholders. Met helder zicht op alle mogelijkheden, de opties en cruciale keuzemomenten.
De tijd van in beton gegoten blauwdrukken is naar ons idee voorbij. Wij geloven in gebiedsontwikkeling met een sterke identiteit, die ontwikkeld worden aan de hand van wensen van beoogde bewoners en stakeholders en de mogelijkheden en onmogelijkheden van een gebied. We benaderen gebiedsontwikkeling letterlijk als een reis die we samen met alle stakeholders afleggen. Samenwerking is de essentie van onze aanpak en de metafoor van de ‘reis’ creëert de flexibiliteit waaraan behoefte is tijdens het planproces.”

Jarenlange ervaring, sterke schouders en uithoudingsvermogen

“We zijn een ondernemende vastgoedontwikkelaar. Niet gelieerd aan een groot concern of bouwbedrijf en daardoor geheel onafhankelijk. We hebben vele jaren ervaring en vakkennis in gebieds- en vastgoedwikkeling. Zowel in complexe binnenstedelijke vraagstukken als ook ontwikkeling in een landelijke omgeving. We hebben sterke schouders door een zeer solide funding. De combinatie van ervaring en sterke schouders geeft ons het uithoudingsvermogen dat nodig is om ontwikkelingen -gezien de vaak lange doorlooptijden- succesvol en tot volle tevredenheid van gemeenten, omwonenden én bewoners af te ronden.

Sinds jaar en dag thuis in Noord en Oost Nederland

“Wij komen voort uit AM. Voor ons voelt starten met VanWonen als thuiskomen. Met een planvoorraad van duizenden woningen zijn we één van de grootste projectontwikkelaars buiten de Randstad. Onze inside out manier van denken spreekt aan en daardoor groeit het team. Zo kunnen we onze ervaring, kennis en contacten blijven inzetten en samenwerking met gemeenten continueren en uitbouwen. Het geeft energie omdat we met alle vrijheid en onafhankelijkheid nog meer het verschil kunnen maken voor onze stakeholders en onze klanten.”