VanWonen’s visie op betaalbare starterswoningen

11 oktober 2023

Publicatie, Gebieds- en vastgoedontwikkeling

In een tijd waarin betaalbaar duurzaam wonen een uitdaging is, laat VanWonen zien dat anticiperen op deze marktomstandigheden een veelbelovende oplossing biedt. In dit vierde en laatste artikel van onze serie over betaalbaarheid laten we zien hoe wij ons steentje proberen bij te dragen door in te zoomen op ons project in Drachten: de Drachtstervaart. Door flexibel mee te bewegen creëren we hier ruimte voor wonen en leven, dat alles met een sterke focus op betaalbaarheid.


Betaalbaar wonen voor starters
In Drachten is de verkoop van de laatste fase van het nieuwbouwproject In de Luwte 1 gestart, met als insteek om een veelzijdige, gezonde leefomgeving te creëren, waar betaalbaar duurzaam wonen centraal staat. Uit ons marktonderzoek is gebleken dat er grote verschillen zijn in de leencapaciteit: een nieuwbouwwoning is voor sommige doelgroepen financieel zelfs onhaalbaar. Met name voor starters tussen de 25 en 35 jaar: hun mediane leencapaciteit is ontoereikend voor een nieuwbouwwoning. 
 
Samen schakelen voor betaalbaar wonen 
“We hebben daarom gekozen voor herontwikkeling van dit plan,” zegt Verkoopmanager Francis van der Schoot. “Doordat we al jarenlang actief zijn in Drachten kennen we de markt. Zo weten we dat in deze regio de afgelopen jaren nauwelijks nieuwbouwaanbod is geweest voor starters.” Terwijl deze groep een belangrijke doelgroep vormt en waarbij de behoefte aan betaalbare woningen het grootst is. Hierbij hebben we de cijfers over leencapaciteit en betaalbaarheid in gedachten gehouden. Met deze gegevens zijn we het gesprek aangegaan met de gemeente Smallingerland en hebben wij onze inzichten en data rondom betaalbaarheid gedeeld. “Waar wij als organisatie hebben geanticipeerd op de veranderende marktomstandigheden, is vanuit de gemeente echt meegedacht. De herontwikkeling van het plan was hiermee een feit: de relatief duurdere twee-onder-één kap woningen zijn aangepast naar rijwoningen voor starters en jonge gezinnen. Zodoende gaan wij hier 13 duurzame en betaalbare woningen realiseren.”