Noorderkwartier Zwolle: karakteristieke stadswijk met groen Singelpark

15 juni 2023

Nieuwsbericht, Gebieds- en vastgoedontwikkeling

Het Noorderkwartier wordt een stadswijk met ongeveer 700 nieuwe woningen en veel ruimte voor werkgelegenheid en voorzieningen: horeca, onderwijs en cultuur. Bijzonder is de combinatie van hergebruik van bestaande gebouwen en nieuwbouw. Dit circulaire uitgangspunt geeft karakter aan het gebied. Vandaag heeft het college van b en w de Gebiedsvisie Noorderkwartier vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd voor definitieve besluitvorming. Deze gebiedsvisie is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied van 14 hectare: een deel van het Noordereiland en een gedeelte van Dieze-West. Een uitbreiding van de compacte Zwolse binnenstad.


De Eigenarencoalitie Noorderkwartier (gemeente Zwolle, Rijkvastgoedbedrijf, VanWonen, DLH Ontwikkeling VolkerWessels en Lenferink) heeft stedenbouwkundig bureau West8 gevraagd de gebiedsvisie te maken, samen met bewoners, ondernemers, woningbouwcorporaties en culturele partijen uit de stad. De visie volgt op het eerder door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelprogramma Stadshart dat inzet op binnenstedelijke groei en vergroening van het centrum van Zwolle.

Unieke samenwerking

De gebiedsvisie is een vervolgstap op het Ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’. Wethouder Monique Schuttenbeld is zeer te spreken over het stuk: “Deze gebiedsvisie schetst hoe we het Noorderkwartier willen ontwikkelen. Het wordt echt een mooi stukje Zwolle, heel divers en helemaal van deze tijd. Daar ben ik echt van onder de indruk. Daarbij is dit een unieke samenwerking, tussen gemeente, marktpartijen en het Rijksvastgoedbedrijf. Zoals we met elkaar optrekken in de Eigenarencoalitie en met de stad, waarbij echt het beste plan voor Zwolle voorop staat, daar ben ik trots op. Ik kijk uit naar het vervolg.” De volgende stap is het maken van een Ruimtelijk Ontwikkelplan, dat concreter zal zijn dan de gebiedsvisie.

Toegankelijk voor iedereen
De nieuwe wijk wordt toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen. Belangrijk is de aansluiting met de omliggende wijken. Het noordelijke deel van het Noorderkwartier is onderdeel van Dieze-West; Dieze-West ligt straks dus letterlijk aan de singel. Winkelcentrum Diezerpoort krijgt een meer open aanblik en sluit beter aan op de omgeving. Op het Noordereiland komt een buurt die goed past bij de rest van de historische binnenstad. Het Noorderkwartier wordt zo groen mogelijk met in het hart het nieuwe Singelpark. Daar komt meer ruimte voor wandelen, picknicken, sporten en spelen. Er komt een nieuwe wandelbrug, een belangrijke schakel in de wandelroutes tussen historische binnenstad en Dieze. Wandelen en fietsen door het Noorderkwartier – bijvoorbeeld op weg naar de binnenstad – wordt makkelijk en prettig. De auto is te gast. Parkeren gebeurt deels onder de bebouwing in verschillende mobiliteitshubs. De bestaande Diezerpoortgarage wordt zo’n centrumhub. We besteden veel aandacht aan het omgaan met energie, water en klimaat. We versterken de podiumkunsten in het gebied; er komt een cultuurplein of stadspodium achter het gebouw van de Belastingdienst. Vanaf komend jaar bieden we ruimte aan creativiteit en buurtinitiatieven die het gebied tot leven wekken.

Meer informatie
De gehele gebiedsvisie is te lezen op noorderkwartierzwolle.nl/gebiedsvisie. Op dinsdag 4 juli is er een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is, van 19.00 tot 21.00 uur in Hedon. Alle informatie daarover vindt u op www.noorderkwartierzwolle.nl.

Deel dit artikel:

Lees meer over `Gebieds- en vastgoedontwikkeling`

Alle nieuwsberichten Naar alle nieuwsberichten