Gemeente Eindhoven en VanWonen tekenen voor volgende stap Vierlander

14 juni 2023

Nieuwsbericht, Gebieds- en vastgoedontwikkeling

De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers en Alfred Bolks van gebiedsontwikkelaar VanWonen hebben woensdag 14 juni op de vastgoedbeurs Provada een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van Vierlander. VanWonen en de gemeente Eindhoven zetten hiermee een volgende stap richting een definitieve anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van circa 280 woningen aan de Fellenoord in Eindhoven.


Vierlander is onderdeel van Eindhoven Internationale KnoopXL, de grootschalige gebiedsontwikkeling rondom station Eindhoven centraal. Het is een van de eerste grootschalige woonprojecten in Fellenoord, aan de noordzijde van het station. De Vierlander kenmerkt zich door de hoge mate van betaalbare woningen in het sociale en middensegment. Alle woningen van het project worden in het huursegment in de markt gebracht waarvoor een vroegtijdige samenwerking is aangegaan met een donkergroen duurzaam beleggingsfonds.

Wethouder Stijn Steenbakkers (gebiedsontwikkeling KnoopXL en Brainport): “KnoopXL moet een bruisende nieuwe wijk worden waar verschillende doelgroepen fijn kunnen wonen, werken en elkaar ontmoeten. Naast alle papieren plannen, moeten we ook aan de slag. De Vierlander is een belangrijk en concreet project in het gebied dat moet gaan vliegen. Met het beoogde woonprogramma levert het project een waardevolle bijdrage aan het aantal betaalbare woningen die we keihard nodig hebben en verbindt daarnaast de binnenstad en de wijken rondom de Kruistraat aan elkaar. We zetten stappen vooruit in KnoopXL en dat is goed nieuws.” 

Icoon aan de nieuwste stadsboulevard
Vierlander biedt ruimte aan een vooruitstrevend woonconcept waarbij de sociale cohesie wordt versterkt door ontmoetingen te stimuleren. En sluit daarmee ook aan op de actuele ontwikkelingen op de Eindhovense woningmarkt. Vierlander, ontworpen door Mecanoo, wordt ook een duurzaam icoon voor de stad. In het ontwerp voor het gebouw en het omliggende terrein gelden de hoogste standaarden voor sociale duurzaamheid, energieverbruik en -opwekking, klimaat en biodiversiteit en materiaalgebruik. 

VanWonen Algemeen Directeur Alfred Bolks is trots: “VanWonen heeft onlangs als eerste gebiedsontwikkelaar een ESG Score verkregen. De ontwikkeling van Vierlander past perfect bij onze ESG-doelstellingen. Hiermee maken we betaalbaar wonen mogelijk, op een binnenstedelijke locatie met serieuze aandacht voor de sociale omgeving én het klimaat.” 

Vervolgstap naar definitieve anterieure overeenkomst
De Vierlander is als frontrunner binnen internationale KnoopXL al enige tijd in gesprek met de gemeente. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt een vervolgstap gezet naar het opstellen van een definitieve anterieure overeenkomst. Deze wordt vervolgens, gezamenlijk met een clusterpaspoort, ter goedkeuring voorgelegd aan het college van de Burgemeester en Wethouder en gepresenteerd aan de Eindhovense gemeenteraad.

Eindhoven staat aan de vooravond van een flinke schaalsprong, mede door de enorme economische groei van de regio Brainport Eindhoven. In de stad en in de Brainport regio gaan het niveau van voorzieningen, woningen, kantoorruimten en mobiliteit flink toenemen. Het gebied rondom het station Eindhoven Centraal, Internationale KnoopXL, speelt hierin een centrale en cruciale rol. 

Samenwerkende partijen
Vierlander is een gezamenlijke ontwikkeling van Four-D en VanWonen.

Deel dit artikel:

Lees meer over `Gebieds- en vastgoedontwikkeling`

Alle nieuwsberichten Naar alle nieuwsberichten