Overijsselse Aanpak verdient lof én navolging

21 juli 2022

Publicatie, Gebieds- en vastgoedontwikkeling

In 2030 wil de provincie Overijssel 60.000 nieuwe woningen hebben toegevoegd aan de bestaande voorraad. Om ervoor te zorgen dat die ambitie daadwerkelijk wordt verwezenlijkt, werd de ‘Overijsselse Aanpak’ ontwikkeld. Een dialoogsessie op het Vastgoedmarktpodium op de Provada, met maar liefst zeven vertegenwoordigers van overheden en marktpartijen, was op woensdag 15 juni 2022 geheel gewijd aan deze onderscheidende werkwijze. Ingrediënten voor deze aanpak zijn samenwerken, netwerken, (co-)financieren, faciliteren en vooral versnellen.


De Spoorzone in Zwolle, de Kien in Deventer, de Spoorzone Hengelo-Enschede, de Stadskade in Almelo, het Centrumkwadraat in Enschede, Hart van Zuid in Hengelo… Stuk voor stuk zijn het complexe gebiedsontwikkelingen die substantiële aantallen woningen moeten toevoegen aan de totale woningvoorraad in Overijssel.

Stuk voor stuk zijn het ook projecten die worden genoemd en geroemd, omdat het mede dankzij de Overijsselse Aanpak lijkt te lukken om die woningbouwopgave versneld te realiseren. ‘Als ontwikkelaar is VanWonen al sinds begin deze eeuw betrokken bij de Spoorzone in Zwolle’, vertelde algemeen directeur Alfred Bolks op de Provada. ‘De laatste jaren is er beweging in gekomen. Ik heb nu echt het idee dat we samen stappen gaan zetten.’

Open en transparant
‘De open en transparante manier waarop gemeenten en marktpartijen met elkaar omgaan, maakt de Overijsselse Aanpak zo onderscheidend’, stelde wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede. ‘Toen ik een jaar of vijf geleden in deze functie begon, was er nog sprake van allemaal bastionnetjes. Sindsdien is het absoluut opener en transparanter geworden. Wederzijds is er ook meer begrip gekomen voor de specifieke problemen waar gemeenten en marktpartijen mee worstelen.’
Marieke Mentink, directeur Vastgoedontwikkeling bij Dura Vermeer Bouw, was dat met hem eens. ‘Als ik bij een project de businesscase niet rond krijg, bijvoorbeeld door de eis dat twee derde van de nieuw te bouwen woningen in het betaalbare segment moet worden gerealiseerd, vertel ik dat aan de gemeente. En ik leg ook uit waarom het schuurt, zodat we kunnen proberen het samen op te lossen.’

Gezamenlijke belangen
Door met open vizier de discussie aan te gaan tijdens een bijeenkomst in het kader van de Overijsselse Aanpak, slaagde Van Wijnen-vestigingsdirecteur Marleen Mokkink erin om het vooroordeel weg te nemen dat sneller bouwen altijd ten koste gaat van de kwaliteit. ‘Ons Fijn Wonen-concept laat zien dat snelheid, kwaliteit en betaalbaarheid juist heel goed samen kunnen gaan.’
Bolks: ‘Meer dan voorheen heb ik het gevoel dat gemeenten en marktpartijen in Overijssel op basis van gelijkwaardigheid met elkaar aan tafel zitten. Dat praat een stuk makkelijker, als je op zoek gaat naar gezamenlijke belangen.’