Wethouder wordt ontwikkelaar om woningbouw te versnellen

18 augustus 2022

Publicatie, Gebieds- en vastgoedontwikkeling

Auke Schipper (44) begint op 1 september als ontwikkelingsmanager bij gebiedsontwikkelaar VanWonen. Schipper is op dit moment wethouder en eerste locoburgemeester in de gemeente Hattem. Onder andere wonen, vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling vallen onder zijn bewind.


‘Toen ik vier jaar geleden als wethouder in Hattem begon, was woningbouw al een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille. Ik vind het leuk om me bezig te houden met vastgoed en tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde te bieden. Als ik zie hoe ingewikkeld het is om een nieuw huis te vinden op de woningmarkt, dan denk ik: kan het niet anders? Vanuit die ambitie en die drive heb ik nu gezegd: misschien moet ik daarmee aan de slag gaan vanuit de markt’, zegt Schipper in een interview met Vastgoedmarkt. 

Klussen
Schippers interesse voor vastgoed is niet uit de lucht komen vallen, zijn vader was aannemer en heeft bij HBG (later bouwbedrijf BAM) gewerkt. ‘Toevallig werkte mijn vader destijds bij HBG in hetzelfde pand waar VanWonen nu in zit, dus het cirkeltje is weer rond’, aldus Schipper. Van huis uit kreeg de aanstaande ontwikkelmanager het klussen aan de eigen woning mee. ‘Vroeger deed mijn vader altijd alles zelf. In 2016 heb ik deze woning gekocht en ik heb er heel veel zelf aan gedaan.’ Tot zes jaar geleden woonde Schipper met zijn vrouw en nu twaalfjarige dochter in Zwolle, zijn geboorteplaats. Omdat ze een groter huis met een grotere tuin niet in de Overijsselse hoofdstad konden vinden, verhuisden naar Hattem, vijf kilometer verderop. Schipper is altijd werkzaam geweest in zijn regio. Hij was lid van de Provinciale Staten in Overijssel en heeft bij de gemeente Kampen op het gebied van Ruimtelijke Ordening gewerkt.
 
Nieuw dorp
In zijn laatstgenoemde hoedanigheid was Schipper betrokken bij het voortraject van de bouw van een volledig nieuw dorp, Reeve bij Kampen. Hij begeleidde het project tot aan de vaststelling in de gemeenteraad, dit jaar worden er de eerste woningen gebouwd. Dat voortraject ging niet zonder slag of stoot. Zo is in 2013 het bestemmingsplan voor woningbouw door de Raad van State vernietigd. Het was de periode na de financiële crisis en bezwaarmakers stelden dat er geen behoefte was aan dit plan. Vlak voordat de zaak naar de Raad van State ging, wisselde Schipper van baan. Uiteindelijk was de politieke wil er voor het plan en kon er daarom snel geschakeld worden om een nieuw bestemmingsplan te ontwerpen dat beter past bij de omgeving.
Deze ervaring komt Schipper goed van pas in zijn nieuwe functie. ‘We roepen wel met z’n allen dat we snel honderdduizend woningen per jaar willen bouwen, maar we zien gewoon dat het niet gebeurt. De opgave wordt met de toestroom van vluchtelingen en het voornemen van het kabinet om daklozen sneller op te vangen alleen maar groter.’ 
 
Verschillende belangen
Waarom duurt het realiseren van woningen zo lang? Enerzijds ligt het volgens de huidige wethouder aan de organisatie binnen een gemeente. Daarnaast heeft het volgens hem simpelweg te maken met verschillende belangen. ‘De prijsstelling is bijvoorbeeld zo’n belang. Bij de marktpartij moet er altijd een renderende businesscase uitkomen, terwijl de gemeente stuurt op betaalbare en bereikbare woningbouw. Als je met elkaar het gesprek kan voeren en die belangen bij elkaar kan brengen, dan kan het zoet en het zuur wat meer verdeeld worden. Je kan die verdeling bijvoorbeeld toepassen op meerdere projecten, dat je het ene project wat betaalbaarder maakt en het andere duurder. Op die manier kan je een duurzame relatie met elkaar aangaan en hoef je niet te scoren op één project’, zegt Schipper. Ook zouden ontwikkelaars wat Schipper betreft meer rekening kunnen houden met de positie van de wethouder. ‘Als wethouder kan ik wel van alles willen maar ik heb natuurlijk ook een gemeenteraad die uiteindelijk het besluit neemt. Juist dat spanningsveld moet je begrijpen, je moet weten hoe zo’n proces intern binnen een gemeente loopt. Je kan wel blijven drukken op die wethouder dat hij sneller resultaat moet boeken, maar uiteindelijk heeft hij misschien wel iets anders nodig vanuit de ontwikkelaar.’
 
Kwaliteit bieden
Ondanks alles is het volgens Schipper toch mogelijk om de woningopgave te versnellen. ‘Als je als ontwikkelaar kwaliteit in huis hebt en met gave projecten komt dan denk ik dat het draagvlak groter wordt. Enerzijds in de omgeving, maar ook politiek gezien. Ik denk ook dat je op de juiste locaties moet ontwikkelen. De recente voornemens van het kabinet rondom stikstof laten zien dat het de komende jaren rondom de Veluwe heel ingewikkeld gaat worden om daar een versnelling te realiseren. Maar juist op andere locaties kan het weer prima. Daar zul je samen met de gemeente slimme plannen voor moeten realiseren’, aldus Schipper. Om de woningbouwambities te kunnen realiseren moet er volgens hem ook op uitleglocaties gebouwd worden. ‘Binnenstedelijk transformeren vind ik hartstikke mooi maar op een gegeven moment zijn de locaties op. Daarnaast is het niet het antwoord op betaalbare en bereikbare woningbouw. Naar mijn idee moet er bij gemeenten het lef ontstaan om nieuwe locaties aan te wijzen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen.’
Deel dit artikel:

Lees meer over `Gebieds- en vastgoedontwikkeling`

Alle nieuwsberichten Naar alle nieuwsberichten