Samenwerking nieuw stadsdeel ‘Stadshavens’ in Groningen een feit

20 mei 2022

Nieuwsbericht, Gebieds- en vastgoedontwikkeling

Op dinsdag 17 mei 2022 is de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de ontwikkeling van Stadshavens door de betrokken partijen ondertekend. De gemeente Groningen, ontwikkelaars VolkerWessels Vastgoed, VanWonen, BPD en woningcorporaties Nijestee en Lefier gaan samen het nieuwe stadsdeel Stadshavens aan het Damsterdiep realiseren.


Het ondertekenen van deze overeenkomst is een grote stap in het realiseren van een nieuw  Groningen. Het gaat om een langdurige samenwerking voor de bouw van 2.400 woningen en 30.000 m2 commerciële en maatschappelijke ruimten langs het Eemskanaal, aan het water in het oosten van de stad.

Er worden koop- en huurwoningen gerealiseerd voor alle inwoners en alle inkomens. Diverse partijen leveren hier een bijdrage aan en zorgen er op die manier voor dat er meer betaalbare woonruimte komt voor sociale- en middenhuurders.

De wijk wordt aardgasvrij, duurzaam en klimaatbestendig. Betrokken partijen streven naar het ontwikkelen en realiseren van een optimale leefomgeving. Zoals een groene en autoluwe inrichting van de openbare ruimte, de ombouw van het Damsterdiep tot groene stadslaan en de aanleg van een Havenpark.

Hiermee krijgt de stad Groningen er een nieuwe woon- werk, en verblijfsomgeving bij, waar het goed vertoeven is. Als alle procedures voorspoedig verlopen, gaat de eerste schop in 2024 de grond in.