Bouw Stadshavens stap dichterbij

19 januari 2022

Nieuwsbericht, Gebieds- en vastgoedontwikkeling

De bouw van Stadshavens is een stap dichterbij. De gemeente Groningen, woningcorporaties Lefier en Nijestee en ontwikkelaars VanWonen, BPD en VolkerWessels Vastgoed hebben een voorgenomen samenwerking bereikt om dit nieuwe stadsdeel aan te leggen. Het gaat om de bouw van 2.400 woningen en 30.000 m2 commerciële en maatschappelijke bedrijfsruimte langs het Eemskanaal, in het oosten van de stad Groningen. Het college van B&W heeft positief besloten over de voorgenomen samenwerking. Als de andere partijen ook instemmen, kan de samenwerkingsovereenkomst worden getekend.


Optimale leefomgeving

Als de besluitvorming bij alle partijen rond is, gaan ze een langjarige verplichting aan om Stadshavens samen te realiseren. De partijen hebben afspraken gemaakt over hoe ze gezamenlijk een optimale leefomgeving realiseren. Naast woningbouw gaat het om afspraken over het inrichten van de openbare ruimte, de ombouw van het Damsterdiep tot groene stadslaan en de aanleg van een Havenpark. Hiervoor is ruim 100 miljoen euro begroot, schrijft het college van B&W in het raadsvoorstel. Alle partijen dragen hieraan bij. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de gemeentelijke financiële bijdrage aan het project.

Koop- en huurwoningen

De partijen willen Stadshavens transformeren tot een levendig gebied waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Er komen koop- en huurwoningen voor alle inwoners en alle inkomens. In totaal wordt vijftien procent (360 woningen) sociale huur en tien procent (240 woningen) middenhuur. “De wijk wordt duurzaam, aardgasvrij en klimaatbestendig”, licht wethouder Roeland van der Schaaf toe. “Samen investeren we in wegen, fiets- en wandelpaden, kades en pleinen. Daarbij zetten we vol in op groen. Het gebied wordt autoluw.” Met de ontwikkeling van Stadshavens komt Groningen tegemoet aan de enorme vraag naar nieuwe, betaalbare woningen.

Starten

Voor de zomer starten de procedures voor het omgevingsplan en het Milieueffectrapport (MER). Hierover worden omwonenden, bedrijven en betrokkenen geïnformeerd en krijgen zij de mogelijkheid om te reageren. Als alle procedures voorspoedig verlopen, kan de eerste schop in 2024 de grond in. Stadshavens wordt in fases, van west naar oost ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie op stadshavens.groningen.nl.

Deel dit artikel:

Lees meer over `Gebieds- en vastgoedontwikkeling`

Alle nieuwsberichten Naar alle nieuwsberichten