Laatste fase nieuwbouwproject Seahorse van start gegaan

05 november 2021

Nieuwsbericht, Gebieds- en vastgoedontwikkeling

De laatste bouwfase van het nieuwbouwproject Seahorse in Hengelo is officieel gestart. Wethouder Gerard Gerrits, Maarten Droste van Droste Bouwgroep en Mireille Jeurnink, VanWonen Directeur Vastgoedontwikkeling legden hierbij de eerste begane grondvloer. Met het aansluitende gezamenlijk toostmoment is de bouw gestart van 58 woningen. Voor diverse doelgroepen: van koop- tot huurwoningen, voor de jongere generatie tot aan senioren. En met veel aandacht voor ruimte en groen.   


Onder de belangstellende aanwezigheid van de toekomstige bewoners is de vloer succesvol op zijn plaats gelegd. Wethouder Gerard Gerrits zegt hierover: “Dit grote terrein kent een rijk industrieel textielverleden. En nu wordt het een prachtige woonbuurt. Van industrie tot woningen, een mooie transformatie. Dankzij de markante sheddaken blijft de herinnering aan het verleden bewaard. En heel belangrijk, een breed aanbod van nieuwe woningen voor de Hengeloërs.”

Hergebruik en duurzaamheid
Op het gehele Seahorse-terrein komen 110 woningen in veel verschillende typen, waarvan nu de laatste 58 woningen worden neergezet. “Het merendeel van de woningen wordt energieneutraal, volgens het ‘nul-op-de-meter’-principe. Ook worden materialen hergebruikt, zo is een deel van het puin van de gesloopte fabriek gebruikt als puinverharding onder de straten in dit gebied. Bij de ontwikkeling van deze buurt is de textielhistorie een rode draad geweest. Dat is terug te zien in zowel de architectuur als de openbare ruimte. Daarnaast ontstaat hier óók een groene wijk omdat klanten dit in een vroeg stadium bij ons kenbaar hebben gemaakt. Zo komen er veel bomen, bloemen en andere groenvoorziening, en zorgen wadi’s voor de waterhuishouding in de wijk,” vult Mireille Jeurnink VanWonen directeur Vastgoedontwikkeling aan.

Ontmoeten
Tijdens de start bouw hebben de toekomstige bewoners kennisgemaakt met hun nieuwe buurtgenoten. Ook was gelegenheid om met hun nieuwe straatnaambord op de foto te gaan. De oplevering is verwacht in de eerste helft van 2023.

Deel dit artikel:

Lees meer over `Gebieds- en vastgoedontwikkeling`

Alle nieuwsberichten Naar alle nieuwsberichten