Interview | 'We willen meer de regie pakken'

20 november 2020

Interview

Met de aanstelling van een Directeur Acquisitie zet VanWonen een nieuwe stap. De ambitie: opschuiven naar de voorkant van gebiedsontwikkelingen en daarin de regie pakken. Alfred Bolks en André ten Vergert geloven in het avontuur: ‘De uitdagingen op de woningmarkt zijn enorm en wij hebben alles in huis om bij te dragen aan een oplossing.’


Op 1 september begon André ten Vergert in zijn nieuwe functie bij VanWonen. Toch is hij geen onbekende. Voor hij hier neerstreek, maakte hij heel wat vlieguren bij grote partijen als Heijmans, BAM en HBG. Aangezien BAM een rechtsvoorganger is van VanWonen, is André nu in zekere zin terug op het oude nest. Dat voelt vertrouwd. VanWonen is een ondernemende gebieds- en vastgoedontwikkelaar met een voorliefde voor complexe opgaven en bijzondere projecten. Het werkgebied bestrijkt het noorden, oosten en midden van het land. Hier geloven ze in de kracht van aandacht – voor iedereen, voor elk detail, in elke fase van het proces. Dat spreekt hem aan. Hij voelt zich thuis bij de manier van werken: no-nonsense, vanuit de inhoud en een visie op de plek, met oog voor de klant en liefde voor het vak. Dat leidt tot woningen en leefomgevingen waarin mensen zich thuis voelen. Mooie voorbeelden zijn het Kraanbolwerk in Zwolle en het Groningse Ebbingekwartier (beide grootschalige binnenstedelijke opgaven) en de transformatie van Het Dorp (van Mies Bouman) bij Arnhem naar een gemengd woonmilieu. 

Met de komst van André gaat VanWonen een nieuwe fase in: meer in the lead. Zijn takenpakket is tweeledig: buiten de deur werken aan het positioneren van het bedrijf, en intern het bedrijf mede aansturen en de groei in goede banen leiden. ‘Die opdracht spreekt me enorm aan’, zegt hij enthousiast. ‘Het is een uitdagend avontuur,  daar lever ik graag een bijdrage aan.’

Wat is jullie ambitie?
Alfred: ‘Groeien! We willen niet alleen groter worden en meer projecten doen, maar ook een grotere rol spelen bij ontwikkelingen. Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, wordt er meer van de markt gevraagd. Wij spelen daarop in door bij gebiedsontwikkelingen naar de voorkant op te schuiven en meer de regie te pakken. Zo kunnen we meer betekenen en dat is hard nodig. Druk op de woningmarkt is van alle tijden, maar nu is het extreem. Er wordt zelfs gesproken over een wooncrisis. Dat is een grote uitdaging.’

André: ‘In 2014 dachten we met elkaar dat Nederland wel klaar was. Overal werden bouwplannen afgeschaald en ging de deur op slot, ook hier in Zwolle. Bovendien lag de focus van de overheid alleen nog op binnenstedelijk bouwen. Zes jaar later zitten we in een compleet andere film. Helaas is door de vorige crisis veel kennis en kunde bij de overheid verdwenen. Gemeenten staan voor grote uitdagingen om dit soort enorme opgaves aan te gaan. Wij springen in dat gat, omdat we zien dat we daar een rol kunnen spelen.’

Wat maakt jullie een interessante samenwerkingspartner?
Ons team van 45 professionals bestaat uit mensen van heel verschillende pluimage. Mensen met ervaring bij gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers. Niet alleen techneuten, maar ook sociaal geografen, planologen, juristen en ontwerpers. Die diversiteit staat garant voor een brede blik en verstand van zaken op alle benodigde gebieden. We zijn ook goed in de voorkant van het traject: klantwensen verkenning en die goed te vertalen. We staan dagelijks met de poten in de klei, weten wat mensen willen en kunnen dat vertalen in projecten. Daarnaast hebben we ook risicobereidheid – iets wat voor gemeenten belangrijk is. Kortom, we hebben alles in huis wat nodig is om lange, complexe trajecten succesvol af te ronden.’

Jullie zijn nu vooral actief in het noorden, oosten en deels midden van Nederland. Is dat wel het goede werkgebied voor een ontwikkelaar met ambitie?
Alfred: ‘We zitten hier uitstekend! De laatste jaren promootte de overheid vooral het binnenstedelijk bouwen. Maar de druk op de markt is zo groot dat je niet alles op kunt lossen in de stad. Wij zijn ervan overtuigd dat ook de randen van de stad en de uitleggebieden weer in beeld komen, buiten de Randstad. De opgaven komen onze kant op.’

André: ‘De reden dat VanWonen is ontstaan, is dat BAM destijds een andere strategische keuze heeft gemaakt voor Noordoost Nederland. Maar inmiddels zijn steden als Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Deventer enorm populair. We merken dat mensen uit de Randstad de rivieren  overkomen. Naast het knooppunt Arnhem/Nijmegen is de regio Zwolle aangewezen als groeikern en het aantal inwoners zal hier op termijn enorm gaan groeien. Zwolle wordt een belangrijk knooppunt in het stedelijke netwerk. Dit wordt de vierde "hoek" van de Randstad.’ 

Wat is jullie strategie bij het streven naar een plek aan de voorkant van ontwikkelingen?
André: ‘Daar werken we op verschillende manieren aan. Ten eerste door zelf het initiatief te nemen. De tijd dat je als ontwikkelaar alleen projecten kwam ophalen, is voorbij. Dus gaan we zelf nieuwe locaties scouten en proberen die op de kaart te zetten door gemeenten te enthousiasmeren voor onze plannen, zodat we samen aan de slag kunnen. Daarnaast richten we ons ook op initiatieven vanuit de gemeente. Daarvoor hebben we een eigen tenderteam, dat volledig is gericht op het invullen van dergelijke complexe opgaven.’

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Alfred: ‘We ontwerpen voor de klant. Dat idee vormt de basis onder ons bedrijf en die gedachte blijven we trouw. Daarom is ons streven gericht op een hoge klantwaardering: we willen binnen 4 jaar een 9+ organisatie zijn. In die tijd willen we ook een speler worden die door overheden herkend en erkend wordt als serieuze, deskundige partij. Onze kracht ligt aan deze kant van het land. We kennen het gebied, weten wat er speelt en spreken de taal. We hoeven geen grote projecten in Den Haag, maar willen wel in onze regio in de ‘Champions League’ spelen.’

Dit interview is verschenen in VG Visie Woonspecial Wintergasten

Deel dit artikel: