Terug

VanWonen zet markt- en klantconsultatie in voor project Park Nova in Deventer

20 december 2019

VanWonen biedt belangstellenden gelegenheid mee te denken over het plan Park Nova. Op de plek van het voormalig kantoor van zorggroep Carinova in Deventer komt op termijn een kleinschalig appartementengebouw. Of dit alleen koop, huur of een combinatie van beide gaat worden zal mede afhankelijk zijn van uitkomsten van de markt- en klantconsultatie die VanWonen onlangs is gestart.

Belangstellenden kunnen aan de hand van een digitale woonwensen-enquête meedenken over diverse thema’s zoals woonontwerp, deelmobiliteit en openbaar gebied. Op deze wijze wil VanWonen inzicht krijgen in de (woon)wensen om zoveel mogelijk haar planopzet en woonontwerp hierop te laten aansluiten. Ook zal naar aanleiding van de uitkomsten worden bekeken voor welke doelgroepen ontwikkeld gaat worden. 

In de populaire wijk De Zandweerd, vlakbij de binnenstad van Deventer en het Nieuwe Plantsoen Park, wil VanWonen een bijzonder nieuwbouwproject gaan realiseren. De appartementen van Park Nova zullen worden gebouwd aan de rotonde op de hoek van de Ceintuurbaan en de Zwolseweg waar tot voor kort het kantoor van zorggroep Carinova gevestigd was. Momenteel worden delen van het gebouw tijdelijk verhuurd.

Klantpanelgesprekken
Na afronding van de enquête worden geïnteresseerden uitgenodigd voor diverse klantpanelgesprekken om specifieke behoeftes te peilen. Veelal is daar ook de architect bij betrokken. Daarna ontrolt zich een systeem van maatwerk om klanten zoveel mogelijk bij het vervolgproces te betrekken.

De VanWonen werkwijze
Maximale klantbeleving is leidend bij VanWonen. De wensen van onze klanten vormen het vertrekpunt van de ontwikkeling van een locatie of gebied. Waarbij we ontwikkelen op basis van conceptuele kracht, innovatie, (sociale)duurzaamheid en intensieve samenwerking met onze stakeholders. Markt- en klantconsultatie vormen een belangrijk onderdeel van de VanWonen werkwijze om klanten tijdig en actief te betrekken en mee te laten denken bij de ontwikkeling van hun (toekomstige) leefomgeving en huis. Om daadwerkelijk hun huis een thuis te laten zijn.  

Meer informatie www.parknova.nl. Daar kunnen belangstellenden ook de digitale woonwensen-enquête vinden om hun woonwensen kenbaar te maken en hun mening te geven.

Deel dit artikel: