Terug

VanWonen transformeert voormalig zorgcomplex in Heerde

18 oktober 2019

Met de bekrachtiging van het bestemmingsplan door de Raad van State wordt door VanWonen vervolg gegeven aan haar plannen voor transformatie van het voormalige zorgcomplex Wendhorst. Op deze locatie ontwikkelt VanWonen een zeer gevarieerde, kleinschalige en inclusieve wijk van 58 woningen in aanvulling op de inmiddels gerealiseerde nieuwe zorgwoningen van Viattence.

Verbinding en samenhang
In de planontwikkeling is een intensief programma doorlopen samen met partners in de samenstelling van het stedenbouwkundige plan. Frida Hoekman, projectontwikkelaar bij VanWonen; ‘Verbinding en ‘Noaberschap’ zijn belangrijke elementen geweest in de ontwikkeling van deze inbreidingslocatie. De onderlinge verbinding in het wijkje wordt bevorderd door een grote variatie aan woningen; van starterswoningen, patiowoningen voor senioren, tot eengezinswoningen en vrije kavels. Daarnaast komen er nog twintig sociale huurwoningen die Triade gaat realiseren. Van een gebied met een groot verzorgingshuis omsloten met hekken, is met het nieuwe plan een mooie groene verbinding ontstaan tussen de omliggende wijk en het nieuwe wijkje. De architectuur van de woningen aan de randen sluit aan bij de omgeving en de woningen in de hof hebben juist een eigen karakter”.

Klankbordgroep
Omwonenden zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan, maar ook in de klankbordgroep voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan. In de klankbordgroep is openlijk en ruimhartig gesproken over wensen en meningen over onder andere steenkleur, overgang van openbaar groen naar privé groen. Kernvraag was: “Hoe zorgen we er met elkaar voor dat het plan aansluit bij de omgeving en er een inclusieve wijk ontstaan. De dierenweide in de tuin van woonzorglocatie Hofje Wendakker bijvoorbeeld is een belangrijk onderdeel in het totaalplan. In de nieuwe opzet wordt de dierenweide groter en wordt het geïntegreerd in de nieuwe woonwijk. Bewoners van de zorggroepen als toekomstige bewoners van Heerderhof kunnen er zo samen van genieten”.

De verkoop van de woningen start dit jaar nog. Volgens de planning zal de realisatie van Heerderhof in het 2e kwartaal van 2020 gaan plaatsvinden.

Meer informatie: https://www.woneninheerderhof.nl/

Afbeelding: deel van concept in een Artist Impression

Deel dit artikel: