Terug

Aanstelling lector Gezonde stad Groningen

22 september 2019

Begin deze maand is dr. Jeannette Nijkamp aangesteld als lector Gezonde Stad. VanWonen heeft samen met de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen en het Universitair Medisch Centrum (UMCG) het initiatief genomen tot onderzoek op het thema ‘Gezonde Stad’. Jeannette Nijkamp is in dienst getreden bij het Instituut voor Facility Management en maakt onderdeel uit van het lectoraat Facility Management in Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.

Door onderzoek wil dr. Jeannette Nijkamp een bijdrage leveren aan het verhogen van het aantal gezonde levensjaren van de inwoners van de gemeente Groningen. De relatie tussen de gebouwde, fysieke leefomgeving en de leefstijl en gezondheid van de inwoners staat in haar onderzoek centraal. De stad Groningen fungeert hierin als proeftuin.

VanWonen wil nog beter weten waar een woning of leefomgeving aan moet voldoen om een thuisgevoel te creëren. Een omgeving die de gezondheid en welzijn van mensen bevordert en hen helpt om gezonde keuzes te maken. Met participatieve projecten worden ideeën, plannen en initiatieven ontwikkeld samen met bewoners van de stad en gebruikers van een gebied. Het lectoraat biedt tevens een mooie kans voor promovendi en studenten om naast gezondheid aan de slag te gaan met thema’s als circulariteit, mobiliteit en inclusiviteit. 

De eerste resultaten van het onderzoek zullen voor het einde van het studiejaar worden gedeeld.

Deel dit artikel: