VanWonen participeert in Climate Campus Zwolle

20 juni 2017

Nieuwsbericht, Gezondste generaties

Op vrijdag 16 juni jl. ondertekenden maar liefst achtendertig partijen een intentieverklaring voor de oprichting van een Climate Campus in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta. Het doel is om slim met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en de steden in de regio toekomstbestendig te maken. Gerenommeerde instellingen zoals KNMI en CBS Urban Data Center Zwolle, TU Delft ETD, diverse adviesbureaus, onderwijsinstellingen en woningcorporaties doen mee. Ook vastgoedontwikkelaar De Nieuwe Stijl VanWonen neemt deel aan de Climate Campus.


Algemeen directeur Alfred Bolks van VanWonen is enthousiast over dit initiatief en vindt deelname aan de Climate Campus vanzelfsprekend":  "Als vastgoedontwikkelaar in Noord en Oost Nederland weten wij dat de waterveiligheid in de steden steeds verder onder druk komt te staan door de stijging van de zeespiegel, het IJsselmeer en de toename van extreme buien. Het is noodzakelijk dat we hierop anticiperen op verschillende schaalniveaus. En dat doen we ook. Bijvoorbeeld bij het project Kraanbolwerk in Zwolle. Deze woonlocatie hebben we verhoogd aangelegd, waardoor de woningen zijn voorbereid op extreme buien en een stijgende waterspiegel.  De woningen blijven hierdoor altijd boven water en zijn zoals we dat noemen waterrobuust. Ook het project Breezicht in Zwolle ontwikkelen we samen met partners klimaatadaptief. Zo zijn er plannen voor de aanleg van wadi's en een natuurlijk middengebied, waardoor wateroverlast door extreme buien in de toekomst wordt voorkomen."

In de intentieverklaring zeggen deelnemende organisaties toe om uiterlijk 1 december 2017 een gezamenlijk actieprogramma op te leveren en daarmee stad en delta klimaatbestendig te maken nu de gevolgen van klimaatverandering overal in Nederland en de wereld voelbaarder worden. De ambitie is om uit te blinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken en een hechte samenwerking van overheid, inwoners, bedrijven en instellingen.

Deel dit artikel:

Lees meer over `Gezondste generaties`

Alle nieuwsberichten Naar alle nieuwsberichten